Case

Nethouse utreder sourcing åt gigant i handelsbranschen

Handelsföretaget Runsvengruppen, med lågpriskedjan ÖoB, fortsätter att expandera i Sverige. Det här har fått till följd att IT-centret på huvudkontoret i Skänninge växer så det knakar. Därför väcktes också tankarna på outsourcing i takt med ett allt högre tryck på Runsvengruppens IT-avdelning för att ta nästa steg i utvecklingen av den interna verksamheten.

– Det som driver förändringen nu är att vi behöver förbättra tillgängligheten, säger Peter Adell (till höger på bilden) som är IT-chef på Runsvengruppen. Att förnya servermiljön och anställa fler är inte ekonomiskt försvarbart.

För att utreda och rådgöra runt Runsvengruppens outsourcingplaner tog man in Peter Hallor på Nethouse. Peter har 20 års erfarenhet av att styra och även operativt leda outsourcingprojekt, och är dessutom en av få projektledare som är certifierad inom sitt område.

– Runsvengruppens utmaning ligger i att de idag måste lägga allt mer tid på drift och underhåll, istället för att hjälpa till med innovation och utveckling, säger Peter Hallor. Tillsammans kom vi fram till att outsourcing var ett framkomligt alternativ.

Peter Hallor, Nethouse
Arbetet med bolagets outsourcingutredning påbörjades 2014 och fram till idag har Peter Hallor på Nethouse steg för steg drivit processen framåt. Han har lagt fram uppgifter och underlag, samt hållit i dialogen med ett 10-tal leverantörer som presenterat sina lösningar.

– Vi är nu nära ett slutgiltigt avtal, berättar Peter Hallor. Men målet är att göra en högkvalitativ bedömning, inte skynda fram ett avslut. Därför kommer Runsvengruppens beslut att grundas på välunderbyggda fakta.

Peter Hallor har under projekttiden på Runsvengruppen drivit sourcingfrågan mer eller mindre självständigt.

– Han har hjälpt och stöttat oss under den här resan mot det slutliga målet, förklarar IT-chefen Peter Adell. Vi som arbetar på IT-avdelningen har därför kunnat fokusera på det dagliga och på mer innovativa IT-projekt i organisationen.


Vill du veta mer om det här uppdraget?

Kontakta Peter Hallor på Nethouse:
Tel: +46 (0)70 217 59 99
E-post: peter.hallor@nethouse.se

 

Fakta om runsvengruppen

Runsvengruppen bedriver sedan 1948 handelsverksamhet. Runsven AB sköter inköp och logistik, butikskedjan ÖoB står för marknadsarbete och försäljning. Bolagsgruppen har totalt cirka 1 800 anställda, över 100 varuhus i Sverige och omsätter cirka 4,1 miljarder kronor per år. Läs mer på www.runsvengruppen.com.

 

På bilden: Från vänster, Ulf Jacobsson (Driftansvarig) och Peter Adell (IT-chef) på Runsvengruppen.  

Fler kundcase