Jobba hos oss

Leveransplanerare

Nethouse söker en Leveransplanerare med placeringsort i Örebro. Leveransplaneraren kommer att tillhöra Leverans och rapportera direkt till Leveranschefen. Leverans ansvarar över leveransprocesserna inom samtliga affärsenheter i organisationen. Affärsenheterna är för närvarande lokaliserade i Stockholm, Örebro, Linköping och Borlänge.

Beskrivning av TJÄNSTEN

Ditt fokusområde är planering, uppföljning och förbättring av våra bemanningsprocesser. Ditt mål är att se till att gjorda affärer bemannas med rätt kompetens och rätt kapacitet med påverkan i nöjda kunder, nöjd personal och hög lönsamhet. Ditt arbetsområde är samtliga Nethouse kontor.

Du ansvarar för Nethouse leveransprognoser och för hanteringen av information som behövs ur ett leveransperspektiv, idag ett kompetens- och ett uppdragsregister. Du ger information om leveranskapacitet och tillgängliga kompetenser till säljplaneringen och till affärsenheterna. Du planerar för och föreslår lämpliga leveransmodeller tillsammans med tjänsteansvariga och affärsenhetscheferna.

Du levererar nyckeltal som visar status för leveransfunktionen sammanlagt och nedbrutet för varje affärsenhet och tjänst. Du följer upp våra uppdrag och är drivande part att förbättra lönsamhet och kvalitet generellt för varje tjänst och även vid behov i specifika uppdrag.

Kvalifikationer

Du har en högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som kan bedömas matcha kraven för tjänsten. Du behöver ha en god analytisk förmåga, helhetssyn och du väger ständigt behovet av struktur och detalj mot den effekt som krävs i varje situation.

Du har en kommunikativ förmåga vilket innebär att du är lyhörd, nyfiken och förhandlingsinriktad. Du kan sammanfatta nackdelar och fördelar vid vägskäl och du genomdriver förändringsarbete målmedvetet och konsekvent.

Kontakt

Har du frågor om tjänsten, kontakta João Stoltz, Leveranschef på Nethouse.
joao.stoltz@nethouse.se +46 70 268 16 35

Ansökan

I enlighet med Personuppgiftslagen, PuL ber vi dig att samtycka till att vi behandlar och ansvarar för lämnade uppgifter om dig som arbetssökande på Nethouse AB.

Hur behandlar vi uppgifterna?

Nethouse Sverige AB är skyldiga att be Dig samtycka till att vi behandlar och ansvarar för Dina personuppgifter i samband med arbetssökning enligt PuL. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av våra datorsystem men kommer ej delas med till externa organisationer, verksamheter eller dyl.

Uppgifterna kommer behandlas inom ramen för det ändamål som Nethouse Sverige AB har som företag och innebär att dessa uppgifter avseende, namn, adress, telefonnummer och e-postadress kommer att registreras i vårt interna system vid arbetsansökningar från Dig.

Om Dina personuppgifter Du angivit vid arbetsansökan är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har Du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Du kan kontakta oss när du vill om du har några frågor om detta genom att maila info(at)nethouse(dot)se.

Vill Du veta mer om Personuppgiftslagen, PuL kan Du läsa vidare på Datainspektionen.se