Jobba hos oss

Systemutvecklingsprojekt VT 2018

Under vårterminen 2018 kommer vi att erbjuda 2-3 studenter som ska läsa ”SUP:en” vid Örebro Universitet plats i projektet Empark.

Syfte med EMPARK-projektet är att i samarbete med patienter och kliniker utveckla lösningar för att patienter i sin hemmiljö ska kunna få en bättre förståelse för sin sjukdom genom att man mäter olika motoriska funktioner och samtidigt få hjälp med en anpassad medicinering från en automat. Inom ramen för EMPARK-projektet planeras utvecklandet av ett gränssnitt för visualisering av sådan data till patienter och senare i projektet kommer det utvärderas med hänsyn till användbarhet och nytta till patienter under en klinisk studie.

Huvuduppgifter

  • Utveckla Android-app (prototyp) utifrån mock-up
  • Använda API för dynamiska och statiska diagram
  • Testning och validering med pilotpatienter

Verktyg och metoder

  • C# (Visual Studio med Xamarin)
  • SQL Server
  • Trelagers-arkitektur
  • Agil utveckling


Intervjuer kommer i första hand att genomföras följande tider:

11 okt, kl 13 - 16
16 okt, kl 9:30 - 12
19 okt, kl 13 - 16:30

Tid för intervjun är 20-25 minuter.
Plats: Nethouse, Fabriksgatan 47, Örebro.

Meddela oss gärna i ansökan om du har några önskemål runt dag och tid för intervju.
För frågor, kontakta Ola Elmvik, konsultchef på Nethouse i Örebro, på 070-6830867.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

I enlighet med Personuppgiftslagen, PuL ber vi dig att samtycka till att vi behandlar och ansvarar för lämnade uppgifter om dig som arbetssökande på Nethouse AB.

Hur behandlar vi uppgifterna?

Nethouse Sverige AB är skyldiga att be Dig samtycka till att vi behandlar och ansvarar för Dina personuppgifter i samband med arbetssökning enligt PuL. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av våra datorsystem men kommer ej delas med till externa organisationer, verksamheter eller dyl.

Uppgifterna kommer behandlas inom ramen för det ändamål som Nethouse Sverige AB har som företag och innebär att dessa uppgifter avseende, namn, adress, telefonnummer och e-postadress kommer att registreras i vårt interna system vid arbetsansökningar från Dig.

Om Dina personuppgifter Du angivit vid arbetsansökan är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har Du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Du kan kontakta oss när du vill om du har några frågor om detta genom att maila info(at)nethouse(dot)se.

Vill Du veta mer om Personuppgiftslagen, PuL kan Du läsa vidare på Datainspektionen.se