Nyheter

Nethouse hjälper Atlas Copco hitta rätt IT-verktyg

2017-01-09

Under hösten 2016 skrev Nethouse och Atlas Copco ett ramavtal, inom vilket Nethouse kan leverera allt som finns inom företagets erbjudande. Avtalet rör specifikt Nethouse expertis inom områdena Consulting, Solutions och Sourcing.

Nethouse och Atlas Copco skrev nyligen under ett ramavtal gällande tjänster inom bland annat Consulting, Solutions och Sourcing. Uppdragets omfattning är projektstyrt och tecknat på 12 månader och förlängs automatiskt ytterligare 12 månader om inget annat överenskommes under avtalsperioden. Avtalet ger även andra bolag inom Atlas Copco möjlighet att avropa IT- och managementkonsulttjänster från Nethouse Sverige.

- Det är jättekul att få samarbeta med Nethouse. Det finns mycket att göra inom områdena Consulting, Solutions och Sourcing för Atlas, och det ska bli riktigt spännande att ta oss an det här uppdraget och hitta bra lösningar, säger Niclas Matstoms, General Manager vid CMT shared service Atlas Copco.

- Med detta förtroende får Atlas en lokal så väl som global samarbetspartner inom IT- och managementkonsulting. Det känns jättekul, säger Carl-Fredrik Haegerström, marknads- och försäljningschef på Nethouse AB.

Niclas Matstoms, General Manager vid CMT shared service Atlas Copco och Carl-Fredrik Haegerström, marknads- och försäljningschef på Nethouse signerar avtalet.

 

Pågående uppdrag

Ett redan pågående uppdrag mellan de båda parterna berör området Business Intelligence. Nethouse arbetar här med proof of concept kring två olika klientverktyg, Qlik Sense och Microsoft Power BI. Uppdraget består av ta fram en backend-lösning som båda dessa två verktyg ska kunna kommunicera på, för att sedan kunna jämföra dem med varandra. Nethouse fungerar därmed som en rådgivare för val av slutanvändarprodukter inom BI-området.

 

Om Atlas Copco Rock Drills AB

Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro tillhör Atlas Copco Groups affärsområde Mining and Rock Excavation Technique (MR). Totalt har MR-delen av Atlas Copco cirka 13 000 anställda.

MR består i sin tur av 5 delar:

  • Mining and rock excavation service (MRS)

  • Underground rock excavation (URE)

  • Surface and Exploration Drilling (SED)

  • Drilling solutions (ADS), USA

  • Rock drilling Tools (RDT)

Divisionerna innefattar utveckling och tillverkning av bergborrmaskiner, automatiseringssystem, tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustningar för olika underjordsapplikationer, anskaffning, lagerhållning och distribution av reservdelar samt skeppning av färdiga borriggar, truckar och lastare till säljbolagen och kunderna runt om i världen. Dessutom genomförs support i form av IS/IT, ekonomi/redovisning, exportfinansiering samt löneadministration och HR-service.