Vi är

Miljöpolicy

 

Nethouse är IT- och managementkonsulter. Vi arbetar med affärskritiska lösningar. Vi hjälper våra kunder att identifiera, möjliggöra och förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter.

Företaget finns på fyra orter – som driver sin verksamhet på den lokala marknaden där de befinner sig. Varje kontor har ett eget miljöarbete och ambitionen är att alla kontor skall ha någon form av miljöcertifiering.

Vi är medvetna om det moderna samhällets och vårt företags miljöpåverkan och behovet av ett målmedvetet engagemang. Miljötänkandet är därför viktigt i hela vår koncern. Vår ambition är att ständigt utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling.

Vi arbetar målmedvetet för att minska vårt företags påverkan på miljön, genom att:

  • Minska vår energiförbrukning.

  • På ett enkelt sätt erbjuda miljövänliga alternativ vid resor.

  • Klimatkompensera för de resor som inte faller under de miljövänliga alternativen.

  • Engagera och involvera vår personal i miljöfrågor genom utbildning och inspirationsträffar.

  • Uppfylla eller överträffa kraven i miljölagar, föreskrifter och förordningar.

Vi är