Vi gör

SOURCING

Det finns många olika anledningar till att sourca ut delar av sin IT-utveckling och leverans till oss. Skalfördelar, tillgång till specialistkompetens och sammansatta team, avtalat ansvar som inte är personberoende är några av de argument som ligger till grund för våra kunder.

Det finns många olika varianter, typer och konstruktioner av Sourcing-samarbeten. På Nethouse tror vi på långsiktighet, ärlighet och ständig förbättring. Det är en del av våra Sourcing-affärer och vi vill att våra kunder ska bli bättre tillsammans med oss. Det är därför centralt att vi förstår våra kunders situation, mål och strategier och väg framåt för att skapa så bra affärs- och leveransmodeller. I grunden har vi ett antal beprövade modeller och avtalsupplägg som är framarbetade under många år varpå kundunika justeringar och anpassningar görs.

Vi gör