Starkare erbjudande inom IT-infrastruktur – med två moderna datacenter i Karlstad

Efterfrågan på säker lagring av data inom Sveriges gränser är stor. Nu kan Nethouse presentera ett stärkt erbjudande inom IT-infrastruktur – tack vare två moderna datacenter i Karlstad.

När de två CombinedX-bolagen Nethouse och CloudPro gick samman i augusti handlade det bland annat om att möta den ökade efterfrågan av IT-tjänster med höga säkerhetskrav. Inte minst då många organisationer – både i privat och offentlig sektor – har större krav på att lagra och skydda sin data inom landets gränser.

– För oss handlar det om att svara upp på våra kunders önskemål och med datacenter i egen regi kommer våra möjligheter att skräddarsy högkvalitativa lösningar öka markant. Då vi ofta tar på oss rollen som en helhetsleverantör krävs den här typen av utveckling nödvändig, säger Hans Dahlberg, vd på Nethouse.

Säkra datacenter har under många år varit hjärtat i CloudPros verksamhet, det innebär att den interna kompetensen för att hitta effektiva och säkra lösningar är hög. Rikard Elofsson har jobbat med frågor kopplat till drift och datacenter inom koncernen sedan 1998.

–  Jag har alltid jobbat för lösningar som ger stabilitet och förutsägbarhet och är en utvecklande förvaltare mer än en ”early adopter” som fladdrar från trend till trend. Teknik ska alltid förnyas och omprövas, men inget kommer in i drift innan det är bevisat att det håller måttet. Både jag och våra kunder ska kunna sova gott om natten, säger Rikard Elofsson.

Samtidigt som tekniken ständigt utvecklas och moderniseras för att svara upp till ökade säkerhetskrav, så gäller det samma för hållbarhet.

– Det handlar givetvis om en ständig effektivisering av vår verksamhet och vår drift och det ger positiva ringar på vattnet. Vi har kontinuerligt fasat ut äldre hårdvara som varit onödigt resursslukande. Förutom ett lägre klimatavtryck tack vare mindre förbrukning av el och kyla, så leder det till bättre prestanda och högre säkerhet för våra kunder, säger Elofsson och fortsätter:

– För oss är det viktigt att vi har gröna och hållbara datacenter och arbetet där vilar inte. Det handlar om att utnyttja alla resurser effektivt, att använda grön el och att ha miljövänliga kylanläggningar. Vår reservkraft drivs av EcoPar, ett modernt och syntetiskt bränsle som inte är baserat på fossil olja.

Den digitala säkerheten är givetvis högt prioriterad där alla system övervakas och är designade för att stå emot cyberattacker. Samtidigt finns en hög grad av fysisk säkerhet i våra datacenter. Det handlar om en nivå av säkerhet som är kostsam och komplicerad att få på plats för en verksamhet som inte driver egna datacenter. Den innefattar bland annat:

  • Alla kritiska system är redundanta för din säkerhet.
  • Samtliga servrar finns i låsbara rack.
  • Lokalerna är videoövervakade.
  • All in- och utpassering monitoreras.
  • Reservkraft genom kraftfulla UPS:er och dieselaggregat.
  • Modernt kylsystem där temperatur och luftfuktighet regleras.
  • Sofistikerad lösning för brandsläckning.
  • Två datacenter som ger en låg latency i kommunikationen.

Läs fler inlägg