Effektiv lösning som förverkligar idéer

E-space Communication AB är specialiserade på verktyg som effektiviserar marknadskommunikation på internet. Via kundanpassade webbenkäter samlas information om webbplats-besökare in. E-space behövde en plattform så att kunderna på ett effektivt sätt kan ta del av och analysera resultaten från sina webbundersökningar. Genom att bygga en lösning baserat på Qlikview som plattform har Nethouse förverkligat E-space önskemål och idéer.

Utmaningen

Sedan starten 1998 har E-space inhämtat närmare 8 miljoner svar. Dessa svar ger en omfattande bild av besökarnas demografi, hur de upplever webbplatsen, om de hittar och förbättringsförslag. Svaren kan också samköras med trafikdata från Google Analytics för att se hur besökarna beter sig under besöket. Genom benchmarking gentemot sina konkurrenter kan kunderna jämföra resultatet från undersökningen mot de branschindex som E-space tillhandahåller.

För att kunna presentera och ge sina kunder tillgång till sitt data har varje kund en egen kundzon. Kunden har dessutom ett behov av att kunna ”vrida och vända” på data, för det behövde E-space en plattform som deras kunder kan bearbeta informationen i. Man vill även kunna ge kunden löpande periodiska rapporter i mer statisk form via e-post.

”Samarbetet med Nethouse har gjort att E-space kan erbjuda hög kvalitet och unika tjänster till sina kunder”

TORBJÖRN DITTMER E-SPACE COMMUNICATION

Lösningen

  • Genom att bygga en lösning baserad på QlikView som plattform har Nethouse förverkligat E-space önskemål och idéer.
  • Nethouse fångar information från webbundersökningarna och de andra källorna som sedan sammanställs i E-space informationsdatabas.
  • Nethouse har även skapat stöd för beräkning av ett flertal olika branschindex som kunderna kan relatera sina resultat till.

Resultatet

  • Genom Nethouse lösning och QlikViews lätthanterade grafiska gränssnitt kan E-space kunder på ett effektivt sätt ta del av och analysera resultaten från sina webbundersökningar.
  • Nethouse lösning innebär att E-space kan ge sina kunder väl underbyggda beslutsunderlag för förändring och utveckling av deras webbplatser.
  • Samarbetet med Nethouse har också bidragit till att E-space kan erbjuda sina kunder unika tjänster som målgruppsuppdelad trafikstatistik, kontinuerlig rapportering av viktiga resultat via e-post och flera unika branchindex.

För mer information

Carina Åstrand, Nethouse Örebro
0706-83 08 71

Dela