Enklare uppföljning gav positiv utveckling hos EEL

ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) är ett inköps- och logistikcenter som bildades 2004 i Örebro genom ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB. Idag består EEL AB av två fackhandelskedjor; ELON och Elkedjan, samt ett varumärke för e-handel; Vitvarumäklarna. Sedan april 2014 är Canvac AB ett varumärke som är en del av EEL-gruppen, under samma år förvärvades även butiksdataföretaget Fdt. Sammanlagt har EEL över 400 butiker och 1900 elektriker i samverkan inom EEL Teknik.

Utmaningen

I samband med en kraftig tillväxt hos EEL har också behovet av ett effektivt uppföljningssystem ökat, detta för att säkerställa en positiv utveckling av bolaget. Den komplexa struktur EEL hade resulterade i att det blev allt för tungt att hantera detta manuellt. Företaget var därför i stort behov av en mer automatiserad process.

Lösningen

• Nethouse identifierade berörda uppföljningsområden och dess informationskällor.
• Vi har hjälpt EEL med att identifiera och definiera relevanta nyckeltal för verksamhetsstyrningen över tid.
• Informationen har centraliserats till ett centralt datalager och informationshämtningen har automatiserats.
• Vi har implementerat uppföljningsstöd genom analyser och rapporter. Automatiserat distribution av veckorapporter till beslutsfattare.
• Nethouse arbetar med kontinuerlig vidareutveckling och förvaltning av BI-lösningen.

”Vi har nu möjlighet att se förändringar i efterfrågan på någon av våra produkter direkt. Med det gamla systemet tog det upp till en och en halv månad.”
CHRISTIAN BORELL, CEO på EEL AB

Resultatet

• Minskade ledtider i uppföljning och rapportering.
• Bidrar till kvalitetsarbetet.
• Ökat intresse av uppföljning inom verksamheten. Aktiva diskussioner runt nyckeltalsutfall ger en positiv verksamhetsutveckling.
• Minskade operativa kostnader då avvikelser kan fångas i ett tidigt skede.
• Bra informationsstöd i verksamhetsstyrningen och dagliga beslut.
• Ökad kontroll på logistikflödet med exempelvis lagervärde, lageromsättning och leveranssäkerhet.

För mer information

Mikael Arvidsson, Nethouse Örebro
0706-70 10 91

Dela