Nethouse utvecklade ett effektivt uppföljningssystem åt EEL

ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) är ett inköps- och logistikcenter som bildades genom ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB. Företaget var i stort behov av en automatiserad och ett mer effektivt uppföljningssystem. Med hjälp av Nethouse BI-lösning kan EEL direkt se om det sker en förändring i efterfrågan på sina produkter.

Utmaningen

EEL har över 400 butiker och 1900 elektriker i samverkan inom EEL Teknik. I samband med en kraftig tillväxt hos EEL har också behovet av ett effektivt uppföljningssystem ökat, för att kunna säkerställa en positiv utveckling av bolaget. Den komplexa struktur EEL hade resulterade i att det blev allt för tungt att hantera manuellt. Företaget var därför i stort behov av en mer automatiserad process.

Lösningen

Detta gjorde Nethouse hos EEL:

• Identifierade berörda uppföljningsområden och dess informationskällor.
• Identifierade och definierade relevanta nyckeltal för verksamhetsstyrningen över tid.
• Centraliserade information till ett centralt datalager och automatiserade informationshämtningen.
• Implementerade uppföljningsstöd genom analyser och rapporter. Automatiserade distributionen av veckorapporter till beslutsfattare.

Nethouse arbetar med kontinuerlig vidareutveckling och förvaltning av BI-lösningen.

Resultatet

Detta resulterade Nethouse arbete i:

• Minskade ledtider i uppföljning och rapportering.
• Bidrar till kvalitetsarbetet.
• Ökat intresse av uppföljning inom verksamheten. Aktiva diskussioner runt nyckeltalsutfall ger en positiv verksamhetsutveckling.
• Minskade operativa kostnader då avvikelser kan fångas i ett tidigt skede.
• Bra informationsstöd i verksamhetsstyrningen och dagliga beslut.
• Ökad kontroll på logistikflödet med exempelvis lagervärde, lageromsättning och leveranssäkerhet.

 

”Vi har nu möjlighet att se förändringar i efterfrågan på någon av våra produkter direkt. Med det gamla systemet tog det upp till en och en halv månad.”

Christian Borell, CEO på EEL AB

 

Vill du veta mer?

Kontakta Ola Elmvik, affärsutvecklare på Nethouse | 070-683 08 67 | ola.elmvik@nethouse.se

Dela