Ett helt nytt redaktionellt system mitt i nyhetsflödet

TT Nyhetsbyrån är Nordens ledande fullservicepartner inom media. Byrån producerar, distribuerar och säljer text, bild, video, grafik och sidproduktion. I snart 100 år har TT varit först med det senaste och alltid synonymt med en oberoende nyhetsförmedling. Tack vare effektiva arbetsmetoder och välanpassad teknik har man snabbt varit igång med att skildra dramatiken och leverera nyheter med högsta trovärdighet och närvaro.

I det dagliga arbetet är tempot högt och det finns inget utrymme för misstag. Mitt i denna puls har TT implementerat ett nytt redaktionellt system, Newspilot. Ett arbete som projektleddes av Nethouse Anna-Josefina Mattmann. Parallellt med implementationen av Newspilot har TT också drivit och genomfört ett omorganisationsprojekt som har påverkat de processer och den information som relaterar till systemet.
– Det var väldigt mycket som hände för oss på TT i det här projektet. Det var över 150 personer som påverkades i sitt arbete och vi hade enorm glädje och nytta av den management och gruppsykologikunskap som projektledaren Anna-Josefina på Nethouse hade med sig in i arbetet, säger TT:s produktägare och nyhetschef Vicktor Olsson.
Standardsystemet Newspilot är skräddarsytt för publicering av både tryckta och digitala produkter och används av allt från mindre tidningar till stora mediehus. TT Nyhetsbyråns arbete och behov skiljer sig något från en tidningsredaktions, därför har en stor del av projektet ägnats åt utvärdering och kravställan från TT följt av teknisk vidareutveckling av Newspilot för att addera den funktionalitet som önskats.
– Nu har vi bättre möjligheter att tillsammans med våra kunder utveckla tjänsterna kontinuerligt och vara i framkant i en utmanande bransch, säger Vicktor. Med det nya systemet kan alla TT:s redaktioner se varandras olika scheman och få en bättre överblick över planering och dessutom förbättra koordinationen mellan sig. Redaktionerna har också fått tekniken som krävs för att smartare koppla samman och förpacka text och bildflöde.
TT kan skicka kundens beställningar i ett flöde istället för att som tidigare skicka exempelvis text och bild var för sig. Det nya systemet tillåter också att användarna lättare kan söka fram det de vill beställa bland det enorma material som TT erbjuder.
– Vi är ett stort journalistiskt löpande projekt med snabba fötter som hela tiden måste tänka och agera kvickt, det är den arbetsmodellen vi har men det är också vår kultur. I projektet med Nethouse krävs det en arbetsmodell anpassad för ett mycket längre perspektiv. Här pratar vi om ett helt år av projektstyrning med helt andra behov av struktur och ordning.
Övergången till det nya systemet har föregåtts av utbildning för alla på redaktionen. Sedan dess har flera tusen texter av olika slag landat hos nyhetsredaktioner och företagskunder runt om i Sverige.
– Nethouse och Anna-Josefina bidrog med bred kunskap och struktur och ett välbehövligt lugn genom hela projektet. Vi höll budget och vi höll tiden och när vi slutligen tryckte på startknappen för det nya systemet fungerade allt mycket bra. Samarbetet kunde inte gått bättre.

Vill du veta mer?

Kontakta AnnSofie Bott på Nethouse Stockholm
0770-17 45 05 , AnnSofie.Bott@nethouse.se 

Dela