Europas modernaste system för förarprov

Trafikverkets system för administrering och genomförande av alla förarprov i Sverige har utvecklats av Nethouse i Örebro. Ett komplext och effektivt system med många integrationer som underlättar arbetet och minimerar kostnader.

– Våra medarbetare är jättenöjda med systemet. Jag har kontinuerligt träffar med motsvarande myndigheter i andra länder för erfarenhetsutbyte och vi har ett av Europas bästa och modernaste systemstöd för att hantera förarprov, säger Utvecklingsansvarig PeO Nilsson på Trafikverkets enhet för förarprov.

Förarprovsystemet består av ett flertal olika delar. En del är resursplanering, där personalen på Förarprov kan planera hela sin verksamhet och schemalägga alla prov som ska genomföras. En annan del är bokning av prov. Här kan tre olika kategorier av användare boka proven; administratörer på förarprovskontoren som tar emot bokningar via telefon, trafikskolor som bokar prov åt sina elever och så kallade privatister som bokar sina prov själva via internet. Proven betalas via internetbank, med faktura eller betalkort. Förarprovsystemet samverkar med ett flertal interna system på Trafikverket, Skatteverket och en extern utskriftsleverantör. Dessutom sker förarprovs-verksamheten i tät samverkan med Transportstyrelsen. Mot system hos Transportstyrelsen görs till exempel kontroller av körkortstillstånd, spärrtider för indragna körkort, utförd riskutbildning etc. vid bokning och inför prov. Vid avklarat prov är det Transportstyrelsen som avgör om körkort kan utfärdas och meddelar Förarprovs nya system detta.
– Vårt förra system skapades i slutet av 90-talet i stordatormiljö och var inte optimalt. Med tiden så blir det många förändringar och tids nog är det mer ekonomiskt att ta fram ett nytt system som bättre matchar dagens organisation och behov. Idag har vi ett system som inte bara effektiviserar vårt arbete utan också blir betydligt billigare att förvalta och vidareutveckla, berättar PeO Nilsson.

Mobilt system vid körprovet

De personer som utför körproven har också nytta av systemet. De får all nödvändig information i sin läsplatta, som exempelvis arbetsschema och uppgifter om de som ska utföra prov samt foto och namnteckning för identifiering. Protokollet fylls i under körningen direkt på plattan. Informationen lagras i plattan och synkroniseras med förarprovsystemet på Trafikverket. Systemet återskapar sedan också en bild av det ifyllda körprovsprotokollet för arkivering och återsökning.

Nethouse hjälper med systemförvaltning

Nethouse har förtroendet att hjälpa Trafikverket Förarprov med den tekniska förvaltningen av systemet där det också ingår att vidareutveckla systemet efter nya krav och önskemål.
– Det kommer kontinuerligt nya krav och regler, inte minst från EU, som vi måste anpassa oss till. Sen har vi en hel del idéer om hur vi ytterligare kan förbättra systemet för att kunna ge ännu bättre service till våra kunder och för att förenkla arbetet för våra medarbetare, avslutar PeO Nilsson.

 

Fakta om förarprov i Sverige

• Förarprov är en så kallad resultatenhet på Trafikverket med huvudkontor i Borlänge.

• Det finns 33 förarprovskontor i Sverige som i sin tur kan ha ett antal provplatser där proven genomförs.

• Cirka 300 förarprövare genomför kör- och kunskapsprov.

• Cirka 140 kundtjänsthandläggare sköter all administration och tar emot provbokningar via telefon.

• Varje år utförs ca 600 000 prov.

 

För mer information

Carina Åstrand, Nethouse Örebro
019-16 40 12

Dela