Nethouse hjälpte Martin & Servera med implementering av IT-infrastrukturen

Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Samarbetet mellan restauranggrossisten och Nethouse inleddes när de byggde om sitt lager i Halmstad. Nethouse fick då i uppdrag att hjälpa till i planering och implementering av IT-infrastrukturen för lagret.

Utmaningen

Nethouse fick uppdraget att ansvara för och planera implementeringen av IT-infrastrukturen i Martin & Serveras nya lager. Ett omfattande arbete som Nethouse utförde tillsammans med Martin & Serveras egna IT-avdelning samt andra underleverantörer. Fokus låg från start på hur affärskritiska IT-lösningar kunde skapa största möjliga lönsamhet för Martin & Servera.

En extra utmaning i att implementera IT-lösningar i lagerlokaler för matvaror är att lagren är kalla. För att kunna dra kablar i kylan krävdes en hel del pauser och ett smartare planerande av arbetet. På vissa platser där arbetet utfördes låg temperaturen på minus 30 grader. Dessutom gick arbetet med implementeringen parallellt med Martin & Serveras dagliga verksamhet, vilket tidvis också var en utmaning.

Lösningen

Nethouse förstod snabbt Martin & Serveras affär och deras behov gällande IT-struktur för att klara av verksamheten på bästa sätt. Viktiga parametrar och krav från deras håll i projektet var bland annat ett stort engagemang och hög flexibilitet, vilket Nethouse klarade av att hantera på ett bra sätt.

Resultatet

Implementeringen av IT-infrastrukturen i det nybyggda lagret blev väldigt lyckad. Viktiga framgångsfaktorer för det fantastiska samarbetet mellan Nethouse och Martin & Servera har varit öppenhet och ödmjukhet. Utöver IT-implementering och kvalitetssäkring ansvarar Nethouse också för förvaltning av flera av Martin & Serveras IT-system.

Parallellt med att arbetet i Umeå rullade på jobbade Nethouse dessutom med IT-implementeringen i Martin & Serveras nya ”cashbutik” i Stockholmsförorten Bromma, där mindre restauranger ska kunna göra inköp.

 

“Nethouse har visat på god förståelse och även stort intresse för hela vår verksamhet i projektet, vilket är A och O för ett bra samarbete och resultat. Vi ser därför fram emot samarbetet i nästa projekt som gäller vårt nya lager i Enköping.”

Erland Andersson, lagerchef på Martin & Servera i Umeå

 

Vill du veta mer?

Kontakta Kent Hjelm, affärsutvecklare på Nethouse | 070-523 11 91 | kent.hjelm@nethouse.se

Dela