Kamp mot kylan när Martin & Servera anlitar Nethouse

Samarbetet mellan restauranggrossisten Martin & Servera och Nethouse inleddes redan 2010, när Martin & Servera byggde om sitt lager i Halmstad. Nethouse fick då i uppdrag att hjälpa till i planering och implementering av IT-infrastrukturen för lagret. Sedan dess har samarbetet vuxit. Idag hjälper Nethouse till med flera IT-projekt, bland annat i Umeå, Enköping och Bromma.

– Vi väljer Nethouse för att de förstår vår affär och de behov vi har gällande IT-struktur för att klara av vår verksamhet på bästa sätt. Viktiga parametrar – och även tydliga krav från oss – i projektet som gäller vår framtida IT-lösning i den nya lagerfastigheten i Umeå har bland annat varit ett stort engagemang och hög flexibilitet, vilket Nethouse klarat av att hantera på ett bra sätt, säger Erland Andersson, lagerchef på Martin & Servera i Umeå (se bild).

2015 fick Nethouse på nytt i uppdrag att ansvara för, och planering av, implementeringen av IT-infrastrukturen i Martin & Serveras nya lager i Umeå. Arbetet har skett tillsammans med Martin & Serveras egna IT-avdelning, samt andra underleverantörer.

– Vi är flera inblandade, inte minst från Nethouse, för att det här ska fungera. Det kräver en ödmjukhet och förståelse för att ständigt jobba för kundens bästa. Fokus har varit på hur våra affärskritiska IT-lösningar skapar största möjliga lönsamhet för Martin & Servera. Man kan säga att vi tar på oss Martin & Servera-hatten när vi går till jobbet, säger Kent Hjelm, ansvarig projektledare på Nethouse.

Iskallt uppdrag

Kent Hjelm, Nethouse

En extra utmaning i att implementera IT-lösningar i lagerlokaler för matvaror är att lagren är kalla. På sina håll ner till minus 30 grader.

– Det var inte bara att dra kablar, kylan krävde att vi tog pauser och planerade smart. På vissa platser jobbade vi exempelvis i minus 30 grader. Dessutom sker arbetet med implementeringen ofta parallellt med Martin & Serveras dagliga verksamhet, vilket vi också måste ta hänsyn till, berättar Kent Hjelm.

God stämning och öppenhet

Parallellt med att arbetet i Umeå rullat på, så har Nethouse dessutom jobbat med IT-implementeringen i Martin & Serveras nya ”cashbutik” i Stockholmsförorten Bromma, där mindre restauranger ska kunna göra inköp. Klart i maj 2016.

– Det känns såklart fantastiskt att vi får utökat förtroende. Våra medarbetare gör ett fantastiskt fint jobb, och det känns också riktigt bra att samarbetet fungerar så bra med Martin & Servera. Det råder en fantastisk öppenhet och ödmjukhet i samarbetet och i Martin & Serveras organisation. Det tror jag är en viktig faktor i att samarbetet blivit så lyckat, att vi fungerar riktigt bra ihop helt enkelt, menar Kent Hjelm.

Enköping nästa

Under 2016 drar arbetet igång med det tredje lagret, som ligger i Enköping. Även denna gång har Nethouse fått förnyat förtroende att ansvara för planering och implementeringen av IT-infrastrukturen vid nybyggnationen. Enköpingslagret beräknas stå klart januari 2017.

– Nethouse har visat på god förståelse och även stort intresse för hela vår verksamhet i projektet, vilket är A och O för ett bra samarbete och resultat. Vi ser därför fram emot samarbetet i nästa projekt som gäller vårt nya lager i Enköping, säger Erland Andersson på Martin & Servera.

Utöver IT-implementering och kvalitetssäkring ansvarar Nethouse också för förvaltning av flera av Martin & Serveras IT-system.

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Kontakta Kent Hjelm på Nethouse:
Tel: +46 (0)70 523 11 91
E-post: Kent.Hjelm@nethouse.se

Eller Erland Andersson, Lagerchef Umeå, hos Martin & Servera:
Tel: +46 (0)70 589 16 78
E-post: Erland.Andersson@martinservera.se

 

Fakta om Martin & Servera

Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige.  Det är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av deras verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Galatea Spirits, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött, Martin & Servera Solutions och Martin Olsson Cashar. Läs mer på www.martinservera.se

Dela