Kostnadseffektiv larmhantering med potential

Många företag och organisationer som arbetar med olika typer av monitorerings- och larmsystem tvingas att ha flera programvaror i gång samtidigt i sin IT-miljö. System som i sin tur styr sin kommunikation vidare mot flera olika mottagare. Det kan vara resurskrävande att hålla ordning på alla olika kommunikationsvägar. Att samla all sin larmkommunikation till ett gemensamt nav kan låta komplicerat, men Nethouse har kunskap och erfarenhet som säger annorlunda.

Edekyl & Värme har en av Sveriges största matkedjor som kund och man hanterar driften för alla kedjans kyldiskar i fler än 100 butiker. Det här är kyldiskar som skickar larm via mail när något inte står rätt till. Exempelvis om temperaturen är fel och det uppstår risk för läckage eller att råvaror blir förstörda. Edekyl & Värme hade tidigare en leverantör som manuellt bevakade eventuella larm och sedan kontaktade rätt jour. Ett manuellt arbetssätt som innebar både onödiga fördröjningar och stora kostnader. Företaget vände sig till Nethouse för att få hjälp att effektivisera och sänka sina driftskostnader.

Viktor Gilbertsson är infrastrukturkonsult på Nethouse i Örebro:
– För att sänka kostnaderna för Edekyl & Värme använde jag en gratisprodukt från Solarwinds som heter Alert Central. Med hjälp av Alert Central kan vi nu automatiskt ta emot alla larmmail och baserat på vad som står i larmet kontakta respektive jour. Eftersom e-post kan vara osäkert att använda för att påkalla omedelbar uppmärksamhet, kontaktpersonen kanske sover exempelvis, så styr Nethouse om all mailkommunikation till SMS och riktar den direkt till mobilen hos den berörda servicepersonalen.

– Vi skickar SMS var 5:e minut tills någon har accepterat larmet. Allt sker helt automatiskt. Lösningen har gjort att vi kunnat hjälpa till att sänka driftskostnaden för vår kund till i princip noll.
Så länge kommunikationen handlar om olika larm eller notiser som skickas via mail så går kommunikationen att centralisera och göra enklare att hantera och styra med hjälp av Alert Central. Det går att upprätta en gemensam kommunikationsväg oberoende av hur många olika system som används eller hur många olika mottagargrupper det finns i organisationen.

– Det är dessutom ett ärendehanteringssystem. Varje larm har en egen logg där man kan göra noteringar om ärendestatusen, exempelvis mottagit larm, agerat på larm och aktuell driftsstatus. Vi sätter också unika ID per larm. På så sätt kan vi hantera multipla larm utan att något krockar i systemet.
Utvecklingspotentialen är stor och Viktor påpekar att det går att göra massor vad gäller prioriteringen av olika larm och hur larmen hanteras över en större organisation. Exempelvis mellan olika avdelningar i en stor butik. Man kan också göra smarta kopplingar mellan lagersaldo och beställningspåminnelser. Möjligheterna är många och spännande.

För mer information

Thomas Löfstrand, Nethouse Örebro
0702-68 04 03