Maria coachar andra till framgång

Just nu jobbar vår kollega Maria Danielsson i ett spännande uppdrag där hon fungerar som bollplank och coach mot vår kunds interna förvaltningsledare. Det övergripande uppdraget handlar om att definiera och etablera ett stort förvaltningsobjekt samt införa en ny styrningsmodell i förvaltningen – pm3. Maria har under att antal år jobbat hos kunden som förvaltningsledare själv, men även som projektledare i olika uppdrag.

Att sätta en ny förvaltningsorganisation enligt pm3 innebär en hel del arbete. Ett arbete som kräver att arbetssättet för de olika förvaltningskomponenterna förenas och fungerar i samma objekt. Det är i den här arbetsplaneringen som Marias roll som coach och bollplank är efterfrågad och viktig.

– För att vara en riktigt bra coach i ett sådant här uppdrag med dessa förutsättningar gäller det att man kan hålla sig på en tydlig nivå. Det är inte i detaljerna du kan tillföra saker, där är kunden expert, det handlar istället om att ha förmågan att se verkligheten och dess möjligheter ur en annan synvinkel. Att lyfta blicken och se helheten och förvaltningen långsiktigt. Som coach bör du också ha erfarenhet av liknande situationer, utmaningar och verksamhet. Då kan du snabbare och tydligare se alternativa möjliga vägar framåt.

Ett förvaltningsobjekt kan bestå av ett antal it-komponenter och verksamhetskomponenter. En verksamhetskomponent kan till exempel vara verksamhetsprocesser, begrepps- och informationsmodeller, utbildningsmaterial och styrande dokument. It-komponenter handlar i detta fall om ett antal system och deras systemkopplingar. Förvaltning handlar om att vidmakthålla och vidareutveckla alla komponenter i objektet.

– Det är förvaltningsledaren som gör arbetet på plats och min roll är att stötta, coacha och hitta olika vägar för genomförande. Vi arbetar tillsammans en dag i veckan och ser över vad som har gjorts och vad som kan vara nästa steg. I detta samarbete tar vi oss framåt otroligt bra tillsammans. Mycket på grund av den gedigna interna kunskapen om verksamhet och komponenter som gör att jag kan applicera mina erfarenheter från annan förvaltningsverksamhet och dra nytta av projekt jag genomfört tidigare.

Att använda sig av en tjänst som coachning innebär också att skapa goda förutsättningar för att undvika att kopiera interna felaktiga rutiner och att genomföra tidigare misstag om och om igen. Att starta om från början i arbetsprocessen. Att lyckas med något nytt kräver att du genomför det på ett nytt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Danielsson, Nethouse Dalarna
+46 (0)70 683 08 34

Dela