Nethouse stödjer mer innovation med hjälp av innovativ teknik

Vi på Nethouse har arbetat tillsammans med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i flera år. Vinnova har det omfattande och spännande uppdraget att stärka Sveriges innovationskraft. Man arbetar för hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och finansiera behovsmotiverad forskning.

För att lyckas med sitt uppdrag driver Vinnova flera program som spänner över olika samhällsområden och näringsgrenar. Några handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige och andra handlar om att ge företag möjligheten att söka medel för egna utvecklingsprojekt. Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet. Med Vinnovas hjälp har tusentals forsknings- och innovationsprojekt förverkligats och bidragit till att stärka innovationskraften i Sverige.

Maria Zika är projektledare och Scrum Master:
– Under åren har vi på Nethouse varit inblandade i allt från förvaltning och vidareutveckling till utveckling av helt ny funktionalitet. Exempel på det är bland annat Intressentportalen, platsen för dem som vill söka bidrag, hantera och följa upp sina projekt, söka tjänster hos Vinnova och svara på aktuella upphandlingar. Vi har också utvecklat Bedömningsportalen, där alla samlade bidragsansökningar samlas på ett ställe för Vinnovas bedömare. Tack vare den nya portalen får Vinnova en bra förvaltningsbarhet och en mycket mer effektiv hantering av bidragsansökningar.

Att skapa och utveckla portaler och verktyg med ett lättanvänt grafiskt gränssnitt som underlättar användarnas vardag – trots och tack vare avancerad bakomliggande teknik och integrationer med andra kritiska system – är något vi är specialister på. Att göra tekniken användbar även för den ovane användaren. Det handlar om att öka affärsnyttan via teknik och att alltid ha kunden och kundens behov i fokus.
– Nästa stora lansering som vi gör tillsammans med Vinnova är det webbaserade verktyget Förenklad ansökan. Detta är en vidareutveckling av bidragsansökningsdelen i Intressentportalen. Målsättningen är att underlätta för den som vill ansöka om innovationsbidrag och ge ett bättre stöd genom hela ansökningsprocessen så att Vinnova, och i förlängningen Sverige, ska kunna hjälpa till att få fram ännu fler spännande innovationer.

Eftersom bidragsansökan är en kärnprocess hos Vinnova kommer majoriteten av användarna påverkas av funktionen. För Maria och hennes team är det samtidigt något av det mest utvecklande med projektet.
– Utmaningen, men också det som är bland det roligaste är att verkligen lära känna Vinnovas verksamhet på djupet och få chans att göra en stor skillnad för många användare. Och än en gång, att använda tekniken för att göra riktigt bra saker för användarna.

För mer information

Michael Lundin, Nethouse Örebro
0706-76 39 36

Dela