Med vår hjälp blev hela verksamheten datadriven

Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för Sveriges organisationer och företag.  Ett av Sveriges ledande företag inom  hälsa, sjukvård och arbetsmiljö,  med ett starkt erbjudande mot både företag och privatpersoner har fått vår hjälp på sin resa att bli datadrivna.

Utmaningen

Kunden hade under många år haft utmaningar med både lönsamhet och uppföljning av KPI:er, både inom finans, produktion, försäljning och marknad. I syfte att skapa en grundläggande struktur för både ekonomistyrning och verksamhetsstyrning var beslutet att gå från intuitiva beslut till datadrivna ett måste. Stora datamängder från flertalet datakällor samlades in manuellt vilket var mycket tidskrävande. Det fanns då väldigt lite tid kvar till analys och affärsutveckling.

Lösningen

Nethouse hjälpte företaget att ta första steget till att bli datadrivna och att införa en Business Intelligence-lösning. Valet föll på att använda QlikView som analysverktyg. QlikView lagrar den extraherade datan i dess egna format och i det här fallet fanns det inget behov av att bygga ett separat datalager.
Efter en kartläggning av befintliga källsystem började data läsas in från ekonomisystem, journalsystem och HR-systemet. Detta gjordes för att kunna följa resultatet per kostnadsställe ända ner på resursnivå. Viktiga nyckeltal som implementerades var ratio, sysselsättningsgrad, faktureringsgrad, beläggningsgrad, snittpris m.fl. Detta gav möjlighet till att på ett effektivt och strukturerat sätt identifiera kritiska framgångsfaktorer med hjälp av prioriterade nyckeltal.

Ytterligare affärsvärde adderades med tiden genom att läsa in data från flertalet av verksamhetssystemen, vilket behövdes för att möjliggöra korsreferenser och djupare analyser. Det var en förutsättning för att företaget skulle kunna fortsätta att styra mot deras uppsatta strategiska mål och vision.

Resultatet

Från att inte ha haft tillgång till information och ägnat mycket tid åt att samla in data och inte kunna se helheten, är nu hela verksamheten datadriven. Nethouse har hjälpt kunden att samla in data från samtliga källor:

  • Finans (ekonomisystem, verksamhetssystem, faktureringssystem, budget/prognos, Excel)
  • Försäljning och marknad (CRM)
  • Produktion (verksamhetssystem, schema, beläggning, kontaktcenter)
  • Kund (enkäter, patientdata, diagnoser)
  • Personal (HR system)

Samtlig information är tillgänglig i syfte att kunna analysera och utveckla verksamheten framåt.

Kunden har ökat sin lönsamhet kraftigt under de här åren tack vare både ekonomi- och verksamhetsuppföljning på ett enkelt sätt. De har gått från att ägna en stor del av tiden till datainsamling till att jobba med analys och affärsutveckling.

Dela