Mobil hållplatsinventering

Länstrafiken Örebro, som är en del av Region Örebro län, ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken inventerar kontinuerligt hållplatserna för att veta vilka som lever upp till utrustningskraven och vilka de behöver förbättra. Tack vare Nethouse egenutvecklade och kundunika system, har Länstrafiken konstaterat en ökad kvalité på insamlad information om hållplatser och kan med ett bra underlag enkelt prioritera vilka insatser som bör utföras för vilka hållplatser.

Utmaning

Länstrafiken behövde ett nytt, modernt och användarvänligt system för att kunna kommunicera vad som ska inventeras, när arbetet ska utföras samt tilldela arbete och hållplatser till olika entreprenörer.

”Vi måste veta var vi inte uppfyller kraven och på vilka hållplatser vi måste investera för att nå upp till de kraven. Nu kan vi på ett smidigt sätt ta fram underlag för investeringar och prioritera rätt i arbetet med upprustning och underhåll av hållplatser.”

TOMMY SMEDBERG  IT-ANSVARIG LÄNSTRAFIKEN, REGION ÖREBRO LÄN

Lösningen

Nethouse utvecklade ett administrationsgränssnitt där trafikplanerare enkelt kan skapa ett inventeringsuppdrag som innehåller de hållplatser som behöver inventeras. Uppdragen tilldelas specifika entreprenörer och godkänns när de är utförda – allt i samma gränssnitt.

Nethouse utvecklade också en mobil applikation för surfplattor där entreprenören mottar uppdrag och instruktioner. Entreprenören kan enkelt se vilka hållplatser de ska besöka och vilka kontrollpunkter som ska inventeras. Den mobila applikationen innehåller funktionalitet för att registrera befintlig/saknad utrustning, fotografera och uppdatera hållplatsens koordinater. Den kan även användas offline och inventeringsdata skickas automatiskt när uppkopplingen återfås.

Visualisering och uppföljning av insamlad data görs på ett överskådligt sätt i systemet QlikView, i en lösning utvecklad av Nethouse.

Resultat och nytta

Länstrafiken har konstaterat ökad kvalitet på insamlad information om hållplatser och kan med ett bra underlag enkelt prioritera vilka insatser som bör utföras för vilka hållplatser.

Trafikplanerare sparar tid på att tilldela uppdragen direkt i systemet istället för att maila och får en direkt återkoppling när uppdraget är slutfört. Entreprenörernas arbete har förenklats och effektiviserats avsevärt och de kan på ett smidigt sätt planera och prioritera mottagna uppdrag. Länstrafiken har nu ett modernt och användarvänligt verktyg för insamling av hållplatsdata och en väldigt tydlig visualisering av insamlade data.

Vill du veta mer?

Egenutvecklade, kundunika system är något vi på Nethouse tror starkt på. Det finns ett brett utbud av standardsystem på marknaden, men de innebär också risker i kostnader/möjligheter för anpassningar och vidareutveckling. Med ett egenutvecklat system styr din verksamhet utformningen baserat på de behov som finns.

Kontakta mig för mer information:
Carina Åstrand, Affärsenhetschef
070-683 08 71, carina.astrand@nethouse.se

Dela