Vi förenklade systemflytten för Epiroc

Epiroc bildades 2017 som ett led i att man på Atlas Copco ville bryta ut affärsområde gruv- och bergbrytningsteknik inklusive divisionen hydraultillbehör. Idag bygger Epiroc vidare på beprövad expertis och prestanda. Det är människor som delar passionen att göra det som är bra ännu bättre. När företaget bildades fanns det befintliga system med information och data som skulle separeras från Atlas Copco. Här uppstod behovet av att börja förvalta system i egen regi – ett komplext arbete där vi på Nethouse fick förtroendet att hjälpa till.

Utmaningen

Efter bolagsdelningen stod Epiroc inför en rad utmaningar, bland annat att hitta en lösning för hur systemet SalMon skulle flyttas från Atlas Copco till Epiroc på bästa sätt. Det var dessutom viktigt att lösa hur och var systemet skulle förvaltas efter flytten. Även säkerheten med tillhörande behörigheter var en annan central del att ta hänsyn till i projektet. SalMon följer försäljningen runt om i världen genom att det är integrerat med andra lokala system, och bearbetar löpande mycket stora mängder data. Systemet är ursprungligen byggt i Bryssel där support och förvaltning funnits under de 20 år som SalMon varit i bruk. Under den tiden har utvecklingen gått mycket snabbt och behoven har, sedan starten, skiftat i allt från skriven kod till aktuell dokumentation. Att få ihop historiken med de nuvarande behoven var en komplex del av projektet.

En annan kritisk del med flytten och den framtida förvaltningen var tidspressen då arbetet skulle utföras mitt under den svenska industrisemestern. Det var extra viktigt att flytten skulle gå så snabbt som möjligt för att Epiroc skulle kunna ta emot kundärenden inom en rimlig tid. Målet var att ha skaffat sig den kunskap som behövdes för att klara av att äga systemet från och med den 1 juli 2018.

Lösningen

Ett team från oss bestående av BI-utvecklare och förvaltningsledare sattes ihop. Genom ett nära samarbete med SalMons systemägare kunde vårt seniora team snabbt skaffa sig en uppfattning om det som var affärskritiskt och relevant för flytten och den framtida övervakningen av systemet.

Att jobba i team jämfört med att använda enskilda konsulter gjorde projektet mindre sårbart. När arbetet startade i maj 2018 var tidplanen väldigt komprimerad så ett okonventionellt sätt att driva arbetet på var en nödvändighet. Teamet kompletterades löpande med teknisk kompetens från infrastruktursidan vilket ökade produktiviteten ytterligare. Lägg därtill 24/7 support med tydliga processer så var tidplanen genomförbar.

Resultatet

Flytten av SalMon gick bra och teamet klarade projektets utmanande tidplan. Även förvaltningen fungerar enligt plan, och pågår i skrivande stund.

Projektet blev lyckat mycket tack vare våra teammedlemmars erfarenhet från liknande typer av arbete med Business Intelligence som utgångspunkt. De hade dessutom en förmåga att förstå verksamheten i stort och inte bara fokusera på IT-frågor. Genom starkt förtroende för varandra, utifrån erfarenhet och kompetens, gick arbetet smidigt från början till slut. Idag har Epiroc full kontroll över SalMon, och hanterar support från en mängd länder. Systemet har en framtidssäkrad miljö och är under löpande vidareutveckling för att bli ett ännu bättre säljverktyg för sina användare.

 ”Projektet har gått väldigt smidigt från start, och det känns tryggt att även den fortsatta utvecklingen av SalMon är planerad. Nethouse har sett till att involverade parter hela tiden haft en tydlig bild av arbetets olika delar. Det har varit tydligt att projektmedlemmarna hanterat liknande processer tidigare ”.

Tomas Bark, Global BI & Integration Manager på Epiroc.

Kontakta mig för mer information.
Johan Lagerstam, affärs- och verksamhetskonsult på Nethouse | 076-835 05 47 | johan.lagerstam@nethouse.se

Dela