Nethouse leder förändringen som tar TT in i framtiden

TT Nyhetsbyrån är Nordens ledande fullservicepartner inom text, bild, grafik och video med fokus på nyheter och reportage. Som nationell nyhetsbyrå spelar TT också en central roll i många företags, myndigheters och organisationers omvärldsbevakning. I TT:s bildarkiv finns det idag över 45 miljoner bilder. Vi på Nethouse leder förändringen mot en modern digital plattform som tar TT in framtiden.

– Nethouse har sedan början på 2013 hjälpt TT Nyhetsbyrån att organisera portfölj- och projektstyrning. Det har resulterat i att TT nu styr sin utvecklingsportfölj baserat på de mest lönsamma satsningarna från affärsverksamheten, berättar projektledaren Martin Örnsten. Nu jobbar vi bland annat med en ny kundwebb. Det projektets övergripande mål är att göra TT:s kunder nöjdare, att öka försäljningen via webben och samtidigt automatisera delar av den interna administrationen.

TT bestod tidigare av flera olika delbolag som nu slagits samman till TT Nyhetsbyrån. En effekt av det, och en av de stora utmaningarna i det pågående förändringsarbetet, är det historiska arvet med olika arbetssätt, splittrad informationshantering och flera kundwebbar.
– Kundwebbsprojektet är ett skolboksexempel på projektarbete: genomarbetad förstudie, väldefinierad omfattning och klar målbild där man under projektets gång kontinuerligt stämt av, involverat verksamheten samt veckovis informerat om aktuell status. Nethouse har varit ovärderligt med sin professionella och pådrivande projektledning med fokus på resultat, säger Lina Hedenström, vice vd på TT Nyhetsbyrån.

Projektet bygger på dialog med TT:s kunder och att säkerställa ett engagerat samarbete mellan produktägare, lösningsarkitekter, systemutvecklare, designers och beställare. Nethouse har även fått förtroendet att projektleda införande av nytt redaktionellt system på TT.
– Vi hjälper till att skapa lönsammare relationer för TT. Helt i linje med TT:s strategi:
Vi gör andra bättre, avslutar Martin Örnsten.

Vill du veta mer?

Kontakta AnnSofie Bott på Nethouse Stockholm
0770-17 45 05 , AnnSofie.Bott@nethouse.se 

Dela