Nethouse stöttar Kvinnohuset med ny webbplats

– Vi tycker att det är viktigt att bidra i lokala CSR-frågor och sponsring av ideella verksamheter och föreningar inom flera områden som idrott, kultur och samhällsengagemang. Till Kvinnohuset i Örebro har vi bidragit med kompetens och engagemang genom att utveckla och drifta en ny webbplats som är ett viktigt stöd i deras verksamhet, säger Carina Åstrand, konsultchef på Nethouse i Örebro.

Kvinnohuset i Örebro är en ideell förening som erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn. Majoriteten av arbetet består av stödjande och rådgivande samtal via telefon eller besök på Kvinnohuset men man erbjuder också ett skyddat boende för hotade kvinnor som tvingats lämna sina hem. Boendet har plats för åtta kvinnor, med eller utan barn.

I genomsnitt tar Kvinnohuset emot en ny kontakt per dag. Det vanligaste är att kvinnan själv ringer upp, men ibland är det någon annan som tar kontakt. Det kan handla om en myndighetsperson eller kanske en anhörig som vill ha råd om hur man kan stötta en misshandlad kvinna. Den som ringer till Kvinnohuset får vara helt anonym. Resultatet av en ny kontakt kan se lite olika ut. Några kvinnor återkommer för samtal på telefon eller vid inbokade besök. Några kvinnor flyttar in på Kvinnohuset för skyddat boende.

Kontaktytorna för Kvinnohuset är oerhört viktiga. Att man som behövande snabbt kan få viktig information tyst och anonymt via webben kan vara avgörande.
– På vår webb finns det viktig information för kvinnor som lever i en osäker och farlig relation. Det kan exempelvis vara svårt att prata i telefon. På vår hemsida kan de i lugn och ro läsa om våld och vad vi på Kvinnohuset kan hjälpa till med.

Kanske kan de känna igen sig och förhoppningsvis våga ta steget och kontakta oss för att börja prata om sin situation. Det är väldigt viktigt att börja prata om det, säger Ulrika Winnerfjord, verksamhetschef på Kvinnohuset i Örebro.
– Webben är ett jätteviktigt verktyg för oss. När vår volontär som arbetade med vår tidigare webb slutade så märkte vi snabbt att det var dags att göra något. Vi hade en konsult från Nethouse hos oss då som jobbade ideellt med våra datorer och vi började diskutera hur en ny webb skulle kunna byggas.

Kvinnohuset kontaktade Carina Åstrand på Nethouse och samarbetet kring den nya webben påbörjades omedelbart.
– Kvinnohuset utför ett fantastiskt arbete som förändrar livssituationen för utsatta kvinnor och barn. När vi får chansen att hjälpa en sådan här betydelsefull verksamhet så tar vi den direkt, säger Carina Åstrand.

Kvinnohusets önskemål med den nya webben var en modern webbsida med enkel och användarvänlig administration och uppdatering. Flera av de ideella krafterna i verksamheten jobbar tillfälligt och det är betydelsefullt att de snabbt kan förstå och använda det dagliga arbetsverktyget. Idag fungerar Kvinnohusets hemsida som ett nav för alla människor som är engagerade i det dagliga arbetet och som en informationsbas för viktiga saker som verksamheten är i behov av just nu, exempelvis kläder eller leksaker. Man arbetar också mycket med olika kalenderfunktioner, planering och olika typer av login och behörigheter.

Nu står Kvinnohuset inför nästa stora och spännande förändring då man inom en nära framtid kommer att flytta in i helt nybyggda och specialanpassade lokaler i centrala Örebro.
– Det kommer att bli något helt unikt, det mest moderna Kvinnohuset i Sverige, säger Gun Hedlund, ordförande i föreningen som driver Kvinnohuset.

För mer information

Carina Åstrand
carina.astrand@nethouse.se
+46 (0)706 83 08 71

På bilden: Carina Åstrand, Nethouse.

Dela