Nethouse tog Beans in Cup till Microsofts moln

Beans in Cup är en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på kontor och arbetsplatser. De föddes genom en stark vilja att kunna erbjuda alla kontor och arbetsplatser det godaste kaffet på jobbet. Beans in Cup etablerades år 2017 genom en sammanslagning av kaffebolagen Kaffebönan, Beans och inCup. Idag finns cirka 20 olika kontor som har drivits som egna bolag med olika syn på IT. En av deras utmaningar i sammanslagningen har varit att landa i en gemensam IT-plattform. Valet av plattform för kommunikation och datalagring föll på Microsoft Office 365. Nethouse har agerat rådgivare och utförare på deras resa till molnet.

Utmaningen

De båda kedjorna hade ett förflutet i flera olika separata e-postsystem, olika varianter av fillagring och utmaningar runt IT-policys och säkerhet. Det fanns flera olika IT-leverantörer inblandade och det fanns ingen helhetsbild på vilka verktyg som skulle användas och hur de olika kontoren arbetade tillsammans. Med stor geografisk spridning fanns det också ett stort behov av att hitta en gemensam kommunikationskanal för att skapa en samhörighetskänsla i det nya bolaget. Många av de anställda är servicetekniker och servar kaffemaskiner ute på fältet hela dagarna vilket också skapade ett behov av att möjliggöra arbete på distans.

Lösningen

Valet av gemensam kommunikationsplattform för e-post, webkonferenser, intranät och teamarbetet föll på Office 365. Tjänsterna som levereras i plattformen uppfyller alla Beans in Cups behov runt kommunikation och mobilt arbete. I Office 365 ingår även de Office-program som användarna är vana vid på skrivbordet och i mobiltelefoner/surfplattor vilket var ett krav.

Nethouse var projektledare och genomförde först flytten av e-post från de olika befintliga systemen som var i bruk. Ett intranät byggdes i SharePoint och uppsättning av en organisationsstruktur i Microsoft Teams upprättades. Nethouse levererade en komplett genomlysning av plattformen med hjälp av en workshop. På detta sätt kunde vi se till att Beans in Cup fick ut så mycket som möjligt av det som de köper av Microsoft.

Resultatet

Beans in Cup har idag en gemensam plattform för kommunikation och teamarbete. Alla anställda runt om i landet kan delta och den viktiga känslan av att vara ett och samma bolag förstärks med hjälp av tekniken.

Nethouse agerar fortsatt som rådgivare runt Microsofts molntjänster och träffar regelbundet Beans in Cup för att uppmärksamma om förändringar och förbättringar i Microsofts moln, se över hur Beans in Cup kan utvecklas och arbeta smartare med tjänsterna samt se till att det hålls en hög säkerhet i molnet.

Vill du veta mer?

Nethouse lever och andas Office 365 och Azure. Vi agerar expertrådgivning och strategisk partner för våra kunder och vi driver och deltar i migrerings- och införandeprojekt.

Kontakta mig för mer information.
Robin Hardstål, molnkonsult på Nethouse | 070-384 17 71 | robin.hardstal@nethouse.se

Dela