Vi utvecklar LKAB:s övervakning

Luossavaara-Kiirunavaara (publ) – förkortas LKAB. Bolaget är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden. Idag arbetar 4 200 personer i koncernen och verksamhet bedrivs i tolv länder. Hållbarhet är kärnan i LKAB:s affär och man har som ambition att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen. LKAB bryter 80% av järnmalmen inom EU och är därmed Europas största järnmalmproducent.

LKAB köpte in övervakningssystemet SolarWinds Orion under 2017 men kom inte riktigt igång med implementeringen av systemet och fick därmed låg utväxling av investeringen. Bolaget behövde hjälp med att sätta upp och anpassa systemet efter den miljö och de behov som fanns inom företaget och vi på Nethouse fick förtroendet att hjälpa till.

Utmaningen

Ett övervakningssystem som SolarWinds Orion är så mycket mer än mjukvara. I LKAB:s fall fanns systemet på plats men man visste inte riktigt hur man skulle komma igång. Informationen i Orion matchade inte de olika gruvsiterna eller verksamhetsplatsernas arbetssätt.

Lösningen

Verksamhetskonsulter från oss gick igenom dåvarande uppsättning av SolarWinds Orion och hittade där ett antal möjligheter till förbättringar. Lösningarna är kopplade till LKAB:s arbetssätt och hur systemet förväntas fungera i den rådande miljön. Våra konsulter satte upp systemet på ett korrekt sätt. Nu passar och övervakar det den komplexa miljön, föreslår hur man ska arbeta med larmflöden och hur eventuella fel kan korrigeras så snabbt som möjligt för att undvika driftstopp.

Resultatet

Nethouse har satt upp och modifierat systemet och skapat effektiva flöden. Utöver detta har Nethouse över tid kontinuerligt bistått med löpande anpassningar och avancerad teknisk support. Tack vare SolarWind Orions flexibilitet kan LKAB nu upptäcka och åtgärda problem innan de stör verksamheterna. Det finns en organisation som fångar upp och åtgärdar larm på ett helt annat sätt idag.

 

”SolarWinds Orion har underlättat markant för oss när det gäller övervakning. Det är ett kompetent larmsystem som med sina variabler och custom properties gör att vi kan få precis den information vi vill ha i våra ”larm-mail” som går till vår ServiceDesk. Dessutom är möjligheten för våra tekniker att själva se kartor, statistik och om enheter är uppe eller nere, mycket hjälpsamt och tidsbesparande.

Nethouse har varit till väldigt stor hjälp med att utforma vår övervakning efter våra specifika krav där utgångspunkten är att det ska vara enkelt och funktionellt. Vi har långt över 3000 noder (switchar, routrar, servrar m.m) övervakade med Solarwinds Orion. Tack vare Solarwinds och Nethouse så känner jag att vi har bra koll på våra enheter.

Att få hjälp från Nethouse är alltid en fröjd, man känner sig väl omhändertagen. Nethouse är aldrig längre bort än ett mail, ett telefonsamtal eller ett skypemeddelande”.  

Martin Erman, Tjänsteansvarig för övervakning på LKAB.

 

Vill du veta mer?

Vi på Nethouse kan SolarWinds och är Sveriges enda återförsäljare med certifierade konsulter.

Kontakta mig för mer information.
Thomas Löfstrand, SolarWinds Certified Professional SCP, på Nethouse | 070-268 04 03 | thomas.lofstrand@nethouse.se

Dela