Case

Nethouse utvecklar nya former av distanslärande med HoloLens

KUNDEN & UTMANINGEN

Alla skolor kämpar till och från med frånvarande barn och det är väldigt svårt att få tillbaka dem. Många barn och familjer är drabbade. Den utmaningen tillsammans med möjligheterna med en ny teknikprodukt hoppades Peter Svensson, som är rektor på Skrantaskolan i Karlskoga och projektledare för HoloEd, att hitta bryggan som behövs för att på sikt få in eleverna i skolan igen.

Projektet HoloEd är en förstudie med syftet att se hur Augmented Reality kan användas för att utveckla nya former av distanslärande. Detta för att ge elever, som av olika skäl har svårt att delta i den ordinarie undervisningen, ökade möjligheter att vara med. Det kan gälla både elever som är hemma på grund av längre sjukdom samt så kallade hemmasittare som inte går i skolan på grund av sociala orsaker. Förutom den tekniska aspekten har det även funnits en pedagogisk del i projektet.

”Syftet med förstudien har varit att undersöka och utveckla en ny form av distanslärande för att minska de kunskapsluckor som uppstår för elever med begränsade möjligheter att delta i ordinarie undervisning. Resultatet har varit positivt, både utifrån användar- och teknikperspektiv”

PETER SVENSSON PROJEKTLEDARE FÖR HOLOED

LÖSNINGEN

HoloEd använder tekniken Augmented Reality (AR) genom Microsofts produkt HoloLens. Om man översätter AR till svenska blir det förstärkt verklighet, och det är precis vad det handlar om. Till skillnad mot virtual reality som är en uteslutande virtuell värld, så bygger AR-tekniken på den ”vanliga” världen, som man har lagt på ett extra lager med information. Det innebär att eleven genom HoloEd-appen kan applicera vissa element från klassrummet virtuellt i det rum som hen befinner sig. Läraren har, precis som i klassrummet, kontrollen på de här elementen och styr dem från en vanlig dator.

RESULTATET

Nethouse har levererat den prototyp till utbildningsmodul som förstudien var avsett att få fram. Användningen av HoloLens i den här typen av distansundervisning testats och bedöms som positivt, både utifrån ett tekniskt- och ett användarperspektiv.

VILL DU VETA MER?

Möjligheterna med Augmented Reality är oändliga och vi är ännu bara i början av detta paradigmskifte där tekniken nu börjar bli så mogen och prisvärd att den kan användas av näringslivet. Vi har kunskapen och erfarenheten av att bygga den här typen av applikationer och berättar gärna mer.

Boka in mig för att höra mer och kanske testa en HoloLens?
Ola Elmvik, konsultchef på Nethouse | 070-683 08 67 | ola.elmvik@nethouse.se