Vi utvecklar nya former av distanslärande med hjälp av HoloLens

Många skolor kämpar med barn som av olika anledningar har en problematisk frånvaronivå och det kan vara väldigt svårt att få tillbaka dem till klassrummet. Det kan gälla både elever som är hemma på grund av längre sjukdom eller de som inte går i skolan på grund av sociala orsaker. Många barn och familjer är drabbade.

Peter Svensson, rektor på Skrantaskolan i Karlskoga och projektledare för HoloEd, hoppas kunna lösa utmaningen med hjälp av teknikprodukten HoloLens och hitta bryggan som behövs för att på sikt få in eleverna i skolan igen. Förutom den tekniska aspekten har det även funnits en pedagogisk del i projektet.

Vi på Nethouse har levererat prototypen till utbildningsmodulen som kallas HoloEd. Modulen använder sig av tekniken Augmented Reality (AR) via Microsofts produkt HoloLens. Om vi översätter AR till ren svenska blir det förstärkt verklighet, och det är precis vad det handlar om. Till skillnad mot virtual reality som är en uteslutande virtuell värld, så bygger AR-tekniken på den ”vanliga” världen, där vi sedan lägger på ett nytt lager med information. Det innebär att eleven genom HoloEd-appen kan applicera vissa element från klassrummet virtuellt i det rum som hen befinner sig. Läraren har kontroll över elementen och styr dem från en vanlig dator.

Användningen av HoloLens i den här typen av distansundervisning har nu testats och bedöms som positivt, både utifrån ett tekniskt- och ett användarperspektiv. I nästa steg som vi kallar HoloEd2 fortsätter vi med funktionalitet för att elever skall kunna se hur läraren i realtid förklarar uppgifter och skriver upp saker på tavlan. Målsättningen är också att eleverna ska kunna kommunicera med läraren i realtid via 3D från hemmet – så kallad holoportation.

Vill du veta mer?

Möjligheterna med Augmented och Virutal Reality är enorma och vi är ännu bara i början av detta skifte där tekniken börjar bli så mogen och prisvärd att den kan användas av näringslivet. Vi har kunskapen och erfarenheten av att bygga den här typen av applikationer och berättar gärna mer. Boka in mig för att höra mer eller kanske testa en HoloLens? Ola Elmvik, konsultchef på Nethouse | 070-683 08 67 | ola.elmvik@nethouse.se

 

 

Dela