Ökad punktlighet och färre driftstörningar på järnvägen

Arbetet med att höja kvaliteten och minska antalet förseningar i järnvägssystemet fortsätter. Ett sätt att komma till rätta med förseningsproblemen är att den som orsakar förseningen får betala för den, genom en så kallad kvalitetsavgift. Hans Stenbacka, chef för affärsutveckling inom verksamhetsområdet Samhälle på Trafikverket berättar.

– På väldigt kort tid skulle vi ta fram en modell som klarade hela uppdraget att införa kvalitetsavgift. Det har varit ett omfattande och intensivt arbete att utveckla, implementera och förankra modellen både internt och externt, för att det ska fungera. Fokus har varit att lyssna på våra kunders krav och möta dem med stor flexibilitet. Det har vi tillsammans med Nethouse, hanterat väldigt bra och vi har levererat en bra och funktionell lösning. Det har funnits en del kritik i branschen mot hela projektet.
– Vi har satsat på samarbete och har jobbat fram till en lösning som alla är nöjda med, fortsätter Hans Stenbacka.

Magnus Johansson på Nethouse Dalarna har lett arbetet med utveckling av avgiftssystemet.
– Införandet och utvecklingen av kvalitetsavgifter syftar till en kvalitetshöjning och spänner över alla Trafikverkets verksamhetsområden. Det har inneburit att vi på Nethouse har haft kontakt med en mängd intressenter från olika delar av Trafikverket. För att hålla ihop projektet och gå i mål i tid, har löpande kommunikation både internt och externt har varit en viktig framgångsfaktor, säger Magnus Johansson.

Så här fungerar systemet med kvalitetsavgift

Vid varje försening anger trafikledaren en kod som beskriver orsaken och ansvaret för förseningen fördelas på dem som orsakat den. Orsakskoderna ligger sedan till grund för faktureringen och framförallt för uppföljningen som ska leda till förbättringsåtgärder. Varje år anges cirka en miljon koder för förseningar från tre minuter och längre.

Krav på nya processer och rutiner

I och med införandet av kvalitetsavgifter blev det nödvändigt att införa en möjlighet för järnvägsföretagen att begära omprövning av en orsakskod. För det har Nethouse utvecklat en process och i förlängningen en rutin. Systemet med kvalitetsavgifter har också inneburit behov av förändringar och utveckling i verksamheten. Nethouse har hjälpt till att identifiera behoven och varit ett stöd vid implementeringen.
– Under resans gång har vi dessutom förändrat Trafikverkets organisation två gånger vilket inneburit att det tillkommit nya beställare, säger Hans Stenbacka. När man införde det nya systemet krävdes det en hel del utveckling av de redan befintliga systemen i organisationen. Nethouse tog fram verksamhetens kravbild, som låg till grund för utvecklingsarbetet. Kraven utgick från en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter som var framtagen av Strategisk Utveckling på Trafikverket.

Bakgrund

Riksdagen beslutade att verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter skulle börja tillämpas från och med december 2011.

För mer information

Maria Danielsson, Nethouse Borlänge
070-683 08 34

 

Dela