Säkrare och effektivare sotning med hjälp av mobilen

Vi på Nethouse har lång erfarenhet av att leda komplexa projekt och förvaltningsåtaganden där man över lång tid tar hand om utveckling, förvaltning och drift. Kunskap som var helt avgörande när Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, SSR valde partner för att utveckla ett modernt och mobilt verksamhetssystem för sotnings- och brandskyddskontroller. ”Vi är väldigt stolta över att ha fått detta förtroende”, säger João Stoltz, VD på Nethouse Sverige AB.

Målbilden för vår resa tillsammans med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) har varit att via ett nytt smart och mobilt verksamhetssystem ge Sveriges sotarföretag ett konkurrenskraftigt systemstöd där sotarna på fältet har tillgång till ”verksamheten i sin hand”. Hela jobbet i mobilen. Listan på sotarföretag och användare av det nya systemet var dock lång och kravbilden komplex. Ett riksförbund och 190 medlemsföretag som genomför över tre miljoner sotningar och brandskyddskontroller per år i Sveriges alla kommuner. Sotarföretagen utför dessutom andra typer av arbeten hos sina kunder. Arbeten som också skulle omfattas av funktionaliteten i systemet. Även tredjepartsleverantörer med ansvar för utskick som avisering och fakturering behövde integreras i arbetsflödet.

”Tillsammans med SSR har vi på Nethouse nu integrerat IT som en naturlig del på alla nivåer i den dagliga verksamheten. Från administratören på kontoret till sotaren på fältet. Det nya verksamhetssystemet kallas RITZ och nås via webben och mobilen och hjälper inte bara Sveriges sotare att förhindra olyckor i svenska hem, det skapar också helt nya möjligheter för effektivisering och kommunikation mellan alla inblandade aktörer”, säger Patrik Alm Lead Developer på Nethouse.

Att utveckla ett verksamhetssystem från grunden som SSR valt att göra ställer väldigt höga krav på alla inblandade. Viktiga framgångsfaktorer i så här komplexa projekt är tydlig kommunikation, en distinkt kravbild och att deltagarna i projektet har en djup förståelse för de arbetsprocesser som systemet slutligen ska stötta.

“Det här har varit, och är fortfarande, ett omfattande projekt där vi som beställare har ett stort förtroende för Nethouse. RITZ ger oss verklig vinst med effektivare, säkrare och användarvänligare funktioner och idag kan vi tydligt se en bättre framtid för våra medlemmar.” säger Lars Anderman som är VD på Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Eftersom sotningsväsendet är en bransch med majoriteten av sin verksamhet ute på fältet så är kraven på en mobil lösning höga. Systemet måste naturligtvis fungera var än användaren befinner sig, oavsett om det är i en jaktstuga i de norrländska fjällen, mitt ute i skärgården eller i en källarlokal helt utan mottagning.

”Den mobila strategin utarbetade vi tidigt i projektet. Bristen på mobil täckning har varit en viktig aspekt vid designen av synklösningen. Vi valde en lösning där användaren själv startar synkningen av data. Fördelen är att du då inte riskerar att tappa data utan kan avvakta med att synka till dess att det finns en stadig uppkoppling. Vi hade inte heller möjlighet att styra vilken typ av mobiltelefon och platta som skulle användas ute på fältet vilket också påverkat lösningsdesignen” säger Patrik Alm.

Sotningsväsendet är lagstadgat och felfri informationshantering och säkerhet i planerings- och uppföljningsarbetet är avgörande. Sotaren måste vara på rätt plats i rätt tid och utföra rätt typ av arbete. Allt skall loggas och dokumenteras på rätt sätt. Det nya systemet syftar till att kvalitetssäkra kontrollerna och sotarnas arbete ytterligare. RITZ minimerar dubbelarbete, effektiviserar arbetsprocesser och snabbar upp tiden från planering till fakturering. Det inbyggda planeringsverktyget används för att generera ett planeringsunderlag till administratören som sedan skapar arbetslistor och flaggar till systemet att en avisering om exempelvis sotning skall gå ut. Arbetslistan skickas till sotaren som synkar denna för att få den exakta arbetsordern. När sotningen är klar skickas listan tillbaka in i RITZ. Administratören kontrollerar informationen direkt i systemet innan underlaget skickas över till faktureringssystemet.

”För de medlemsföretag som redan är igång med RITZ så kan en brandskyddskontroll registreras, rapporteras och faktureras direkt ute hos kund. Arbetsuppgifter som tidigare engagerade flera personer kan nu utföras av en person och vi har dessutom kapat flera ledtider. Kunden kan idag få ett protokoll från brandskyddskontrollen i sin brevlåda efter bara två dagar” säger Lars Anderman.

”Vi är en långsiktig partner med SSR eftersom vi förutom själva utvecklingen av RITZ även är ansvariga för att förvalta och vidareutveckla systemet. Vi ansvarar dessutom för användarsupporten åt respektive sotarföretags superanvändare” avslutar João Stoltz.

Dela