Tryggt övertagande och framtidssäker förvaltning

Nethouse har lång erfarenhet av systemövertagande, systemförvaltning och olika styrningsmodeller inom interna och externa förvaltningsuppdrag. Förvaltning är en viktig strategisk fråga eftersom det är ett arbete som säkrar ett kontinuerligt bra stöd för verksamheten. Samtidigt är det ett komplext arbete eftersom många olika delar av organisationen är inblandade. Det finns ofta ett stort behov av att skapa ordning, något som Nethouse uppnår genom erfarenhet och trygg effektiv styrning.

Malin Ögren arbetar som teamchef på Nethouse i Borlänge och har även rollen som serviceledare i ett av Nethouse pågående förvaltningsuppdrag:
– Förvaltningsfasen av ett IT-system är den längsta fasen i systemets livscykel och oftast den mest resurskrävande. Det är då man ska se till att systemet kontinuerligt uppfyller sitt syfte, fungerar utan störningar och svarar upp mot verksamhetens krav och önskemål som ofta förändras över tid.
Förvaltningen syftar till att förverkliga optimal nytta och kvalitet på det system som utvecklats. Det innebär att kontinuerligt korrigera felaktigheter och brister i systemet och kontinuerligt förbättra och tekniskt anpassa det.

– Ett IT-system slits inte ut, men åldras av andra orsaker, fortsätter Malin. Inom förvaltningen bedömer vi kontinuerligt återstående livslängd på systemet och initierar arbetet med att utveckla ersättningslösningar i god tid och under kontrollerade former.
Nethouse lägger stor vikt vid att göra en långsiktig planering som inkluderar förändringar i närtid, men även de förändringar som ska ske på längre sikt. Planen innehåller både förvaltningsärenden och nödvändig vidareutveckling av system och rutiner.
– I förvaltningsarbetet ställs vi ofta inför oförutsedda händelser och det gäller att skapa en beredskap för det som vi i detalj inte kunnat förutse.

Den förvaltningsplan som tas fram bygger på verksamhetens krav, den tekniska anpassningen som kanske måste göras och på resultaten från olika systemdiagnoser. Den här långsiktiga planeringen utgör grunden i förvaltningsplanen. Malin förtydligar:
– Vi arbetar gärna agilt i våra förvaltningsuppdrag, precis som i våra projekt, det vill säga att vi i korta cykler, eller sprintar, i nära samarbete med kunden arbetar fram ny och förbättrad funktionalitet som sätts i produktion, allt eftersom krav och önskemål förändras.

Ett väl genomfört övertagande och förvaltningsarbete resulterar nästan alltid i ökad nytta för kunden. Nethouse hjälper till att skapa en god avkastning på den investering som gjorts under utvecklingsperioden.
– Tillsammans med oss får vår kund längre livslängd på sina system och dessutom färre störningar genom ökad kvalitetskontroll. Vi sänker kostnader genom ett bra övertagande och en effektivare förvaltning, avslutar Malin Ögren.

 

För mer information

Malin Ögren
malin.ogren@nethouse.se
+46 (0)768 40 04 54

Dela