Vi byggde en funktion som kan förbättra människors värld

Den 1 januari 2019 infördes en ny spellagstiftning i Sverige. Spelinspektionen har efter införandet uppdraget att licensiera de spelbolag som agerar på den svenska marknaden efter kriterier som ställer stora krav på måttfullhet och seriositet. För att överhuvudtaget få marknadsföra spel om pengar på den svenska marknaden, vare sig det är spel på nätet eller hos ombud, krävs numera en licens från Spelinspektionen. Som konsument kan man, efter 1 januari 2019, stänga av sig själv från spel under en period som man själv väljer längden på.

Utmaningen

Spel sker på nätet dygnet runt. Året om. Det är en starkt växande marknad och tidvis kan det vara ett enormt tryck, mot tjänster kopplade till spel, vid till exempel större idrottshändelser. Säkerhet och hantering av personuppgifter är självklarheter som måste hanteras. Krav på mycket korta svarstider, då spel sker i realtid, är också en viktig parameter. Spelinspektionen såg tidigt utmaningarna kopplat till de kommersiella krafterna i marknaden kontra kraven på myndighetsutövning och därmed följande kontroll. Varje spelbolag ska innan de erbjuder möjlighet till spel kontrollera mot webbplatsen spelpaus.se om personen i fråga har valt att stänga av sig själv från spel. Här blev vi inkopplade som helhetsleverantör av såväl system- som drift- och övervakningslösning. Tidsplanen för att utveckla ett färdigt system var tight och utmanande då tiden mellan beslut och att lagstiftningen skulle träda i kraft var kort.

Lösningen

Ett utvecklingsteam från oss sattes ihop. Genom ett nära samarbete med Spelinspektionen identifierades, med hjälp av våra seniora konsulter, snabbt tekniska lösningar som skulle kunna matcha kraven på prestanda och belastning. Resultatet blev ett system som hanterar mycket stora datamängder med krav på korta svarstider och hög driftsäkerhet.

Resultatet

I dagsläget har drygt 50 000 personer tagit beslutet att stänga av sig och siffran stiger för varje dag. Det är många som hör av sig till Spelinspektionen som visar sin tacksamhet och vittnar om hur mycket möjligheten till spelpaus betyder för dem själva och anhöriga. Lanseringen blev en succé och fungerar så bra att vi till och med har blivit uppmärksammade av andra länder inom EU!

”Vår uppgift är att säkerställa att lotterier och övrig spelverksamhet i Sverige utövas på ett säkert och tillförlitligt sätt och att kontrollera efterlevnad av lagar och förordningar. Att den nya spellagen också innebär stöd för människor som vill avhålla sig från spel känns mycket bra. Nethouse har hjälpt oss med att få en lösning som matchar vårt behov och lagens krav och som klarar de belastningar som systemet utsätts för. Vi är mycket nöjda med hur samarbetet fungerar.”

Anders Sims, kommunikationschef på Spelinspektionen

 

Kontakta mig för mer information.
Bosse Westher, kundansvarig på Nethouse | 0770–164000 | bosse.westher@nethouse.se

Dela