Vi hjälper Green Cargo att växa utan växtvärk genom RPA

Green Cargo utvecklar och levererar effektiv och hållbar järnvägslogistik med Skandinavien som hemmamarknad med en marknadsandel på 58 % i Sverige. Det är ett statligt ägt bolag som kör 400 godståg varje dygn i vårt avlånga land. Koncernen omsätter 4,2 miljarder SEK och har 1 900 anställda. Volymen tåg ersätter 10 000 lastbilstransporter på våra vägar vilket innebär en effektiv transport som också är skonsam mot miljön. I nätverket trafikerar Green Cargo 300 platser i Sverige och Norge och med partners når man närmare 2 000 destinationer i Europa. Ett stort antal kunder med tillhörande transporter ställer stora krav på företagets tillgänglighet och service i kundtjänst.

Utmaningen

Ett växande antal kunder är mycket glädjande men det ökar också belastningen på Green Cargos kundtjänst avsevärt. Att hinna med antalet ärenden och att växa i rätt takt blev en stor utmaning för företaget.

Lösningen

Våra Verksamhetskonsulter gick igenom flöden och rutiner för hur kundtjänst arbetade och identifierade där en stor effektiviseringspotential om man implementerar RPA-teknik (Robotic Process Automation). En installation av en mjukvarurobot frigör resurser och ger möjligheter till snabbare tillväxt med oförändrad servicenivå.

Resultatet

Vi arbetar nu kontinuerligt med effektivisering av Green Cargos kundtjänst. Det faktum att roboten arbetar sida vid sida med människor i befintligt system och i samma gränssnitt gör driften extra smidig. Beroende på vad det är för ärende som kommer in slussas de som lämpar sig för roboten att arbeta med automatiskt dit. Roboten är exakt och effektiv och kan klonas till fler i takt med att belastningen ökar. Det är vi som driftar Green Cargos hela RPA-lösning idag. Även anpassning och förädling ingår i uppdraget och framöver kommer fler processer i förvaltningen att ses över som kan vara lämpliga att robotisera.

“Efter att vi har utvärderat flera olika RPA leverantörer så har vi nu tillsammans med Nethouse börjat bygga upp en modern driftmiljö där vi ser stora automatiseringsmöjligheter för Green Cargo och där vi kan utnyttja Nethouse erfarenhet på området. Att vi valde att samarbeta med Nethouse beror på deras vana med avancerade RPA projekt och deras konsulter med erfarenhet av just det som Green Cargo nu står inför.”

– Kenneth Isacsson, Service Owner på Green Cargo IT.

Kontakta mig för mer information.
Fredrik Hörström, RPA-expert på Nethouse | 073-043 09 64 | fredrik.horstrom@nethouse.se

 

Dela