Vi hjälper er att öka konkurrenskraften genom hälsosam digitalisering

I en allt mer digitaliserad värld är det mer aktuellt än någonsin att utnyttja sina konkurrensfördelar med hjälp av IT-baserade lösningar. Genom våra vedertagna metoder i kombination med vår expertkompetens ökar vi er konkurrenskraft och sparar kostnader.

Digitalisering genomsyrar hela verksamheten, inte bara IT och kommunikation. Det handlar om att framtidssäkra och öka företagets hälsa vilket skapar nya förutsättningar och ökad konkurrenskraft. Nethouse hjälper er med en digital hälsokartläggning som innefattar en pulsmätning utifrån en vedertagen metod och en digital roadmap. Kunskapen om nuläge, er gemensamma kartbild och digitala samsyn blir era framgångsfaktorer.

Digital Pulsmätning

  • Ger er en hälsostatus var ni befinner er på er digitala resa utifrån verksamhetens alla perspektiv
  • Skapar en gemensam plattform och ett gemensamt språk för digitalisering i er organisation
  • Skapar puls i er digitalisering – hittar drivkrafterna för aktiviteter som stöttar förbättringsarbetet

Digital Roadmap

  • Tar rätt kurs mot er digitala destination och önskade läge utifrån ett affärsutvecklande perspektiv där affärsstrategi möter digitaliseringsstrategi
  • Utvecklar era digitala satsningar för att stärka er befintliga verksamhet och generera nya affärer
  • Ger ledningen ett beslutsunderlag för investeringsnivåer och förväntade effekter

"Ett hälsosamt bolag mår bra idag och har en plan för framtiden"

Varför digitalisera hälsosamt?

Undersökningar visar att hela 65 % av skandinaviska ledare upplever att de inte har rätt kompetens för att fatta rätt strategiska beslut inom området digitalisering. Det är förståeligt då området är komplext och inbegriper såväl arbetssätt, invanda rutiner, integrering av gamla och nya system och nya sätt att jobba.

Ett företag som på ett strategiskt sätt nyttjar teknik och digital kompetens ökar inte bara sin konkurrenskraft utan säkrar även sin position på marknaden. Med en tydlig strategi och samsyn om vart ni är på väg görs rätt investeringar och möjligheten att växa ökar.

Att digitalisera är ett enkelt beslut. Men hur och i vilken ordning? Vilken teknik fungerar bäst för er? Hur gör ni det både kostnadseffektivt och affärsutvecklande? Och hur får ni med er alla intressenter?

Vi vet att en företagsledning med samsyn, som drivs av gemensamma prioriteringar, spar pengar och skapar snabbare effekt av sina investeringar. Vi vet också att ett företags digitala mognad är grunden för konkurrenskraften på en allt mer föränderlig marknad.

Ta hjälp av Ola

Din kontakt för Digital Transformation

I enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR – så ber vi dig att samtycka till att vi behandlar och lagrar de personuppgifter som du skickar till oss.

Läs mer i hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Få hjälp direkt