Nethouse utvecklade ett administrationsgränssnitt för mobil hållplatsinventering

Svealandstrafiken inventerar kontinuerligt sina hållplatser för att veta vilka som lever upp till utrustningskraven och vilka de behöver förbättra. Tack vare Nethouse egenutvecklade och kundunika system, har Svealandstrafiken konstaterat en ökad kvalité på insamlad information om hållplatserna. De kan nu enkelt prioritera vilka insatser som bör utföras för vilka hållplatser.

– Vi måste veta var vi inte uppfyller kraven och på vilka hållplatser vi måste investera för att nå upp till de kraven. Nu kan vi på ett smidigt sätt ta fram underlag för investeringar och prioritera rätt i arbetet med upprustning och underhåll av hållplatser, säger Tommy Smedberg, IT-ansvarig på Svealandstrafiken.

image of robot

Utmaningen

Svealandstrafiken behövde ett nytt, modernt och användarvänligt system för att kunna kommunicera vad som ska inventeras, när arbetet ska utföras samt tilldela arbete och hållplatser till olika entreprenörer.

Lösningen

Nethouse utvecklade ett administrationsgränssnitt där trafikplanerare enkelt kan skapa ett inventeringsuppdrag för berörda hållplatser. Uppdragen tilldelas specifika entreprenörer och godkänns när de är utförda – allt i samma gränssnitt.

Nethouse utvecklade också en mobil applikation för surfplattor där entreprenörer tar emot uppdrag och instruktioner. De kan enkelt se vilka hållplatser de ska besöka och vilka kontrollpunkter som ska inventeras. Den mobila applikationen innehåller funktionalitet för att registrera befintlig/saknad utrustning, fotografera och uppdatera hållplatsens koordinater. Den kan även användas offline och inventeringsdata skickas automatiskt när uppkopplingen återfås.

Visualisering och uppföljning av insamlad data görs på ett överskådligt sätt i systemet PowerBI, en lösning utvecklad av Nethouse.

image of drone

Resultatet

Svealandstrafiken har konstaterat ökad kvalitet på insamlad information om hållplatser och kan enkelt prioritera vilka insatser som bör utföras för vilka hållplatser. Trafikplanerare sparar tid när de direkt i systemet kan tilldela uppdrag och få återkoppling när uppdrag är slutförda. Entreprenörernas arbete har förenklats och effektiviserats avsevärt då de på ett smidigt sätt kan planera och prioritera mottagna uppdrag. Svealandstrafiken har nu ett modernt och användarvänligt verktyg för insamling av hållplatsdata och en väldigt tydlig visualisering av insamlade data.

Vill du veta mer?

Eller har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse kan hjälpa ert företag? Använd då vårt kontaktformulär så återkopplar vi med svar på dina frågor.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

Jag godkänner Nethouse personuppgiftspolicy(Required)