Vi införde en BI-lösning och gjorde hela verksamheten datadriven

Ett av Sveriges ledande företag inom hälsa, sjukvård och arbetsmiljö hade under många år haft utmaningar med både lönsamhet och uppföljning av KPI:er. Med ett starkt erbjudande mot både företag och privatpersoner har de fått vår hjälp på sin resa att bli datadrivna. Med Nethouse hjälp kunde de påbörja sin resa mot att bli helt datadrivna genom en Business Intelligence-lösning.

image of robot

Utmaningen

Kunden hade under många år haft utmaningar med både lönsamhet och uppföljning av KPI:er, både inom finans, produktion, försäljning och marknad. I syfte att skapa en grundläggande struktur för både ekonomistyrning och verksamhetsstyrning var beslutet att gå från intuitiva beslut till datadrivna ett måste. Stora datamängder från flertalet datakällor samlades in manuellt vilket var mycket tidskrävande. Det fanns då väldigt lite tid kvar till analys och affärsutveckling.

Lösningen

Nethouse hjälpte företaget att ta första steget mot att bli datadrivna och att införa en Business Intelligence-lösning. Valet föll på att använda QlikView som analysverktyg. QlikView lagrar den extraherade datan i dess egna format och i det här fallet fanns det inget behov av att bygga ett separat datalager.
Efter en kartläggning av befintliga källsystem började data läsas in från ekonomisystem, journalsystem och HR-systemet, vilket gjordes för att kunna följa resultatet per kostnadsställe ända ner på resursnivå. Viktiga nyckeltal som implementerades var ratio, sysselsättningsgrad, faktureringsgrad, beläggningsgrad, snittpris m.fl. Detta gav möjlighet till att på ett effektivt och strukturerat sätt identifiera kritiska framgångsfaktorer med hjälp av prioriterade nyckeltal.

 

För att möjliggöra korsreferenser och djupare analyser adderades med tiden ytterligare affärsvärde genom att läsa in data från ett flertal verksamhetssystem. Det var en förutsättning för att företaget skulle kunna fortsätta att styra mot deras uppsatta strategiska mål och vision.

Resultatet

Från att ha ägnat väldigt mycket tid åt att samla in data och inte ha tillgång till information eller kunna se helheten, är nu hela verksamheten datadriven. Nethouse har hjälpt kunden att samla in data från samtliga källor:

 

  • Finans (ekonomisystem, verksamhetssystem, faktureringssystem, budget/prognos, Excel)
  • Försäljning och marknad (CRM)
  • Produktion (verksamhetssystem, schema, beläggning, kontaktcenter)
  • Kund (enkäter, patientdata, diagnoser)
  • Personal (HR system)

Samtlig information är tillgänglig i syfte att kunna analysera och utveckla verksamheten framåt.

Kunden har ökat sin lönsamhet kraftigt tack vare både ekonomi- och verksamhetsuppföljning på ett enkelt sätt. Istället för att lägga en stor del av sin tid på datainsamling kan de nu fokusera på analys och affärsutveckling.

Vill du veta mer?

Eller har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse kan hjälpa ert företag? Använd då vårt kontaktformulär så återkopplar vi med svar på dina frågor.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

Jag godkänner Nethouse personuppgiftspolicy(Required)