COOP Värmland – Höga krav på driftsäkerhet

Read more

Effektiv leverans av hårdvara till Synsam

Read more

Resursoptimering – tack vare en robot

Diös är det marknadsledande och största börsnoterade fastighetsbolaget i Norrland. De behövde hjälp med att optimera sin tid och började spana på om RPA, Robotic Process Automation, kunde vara en lösning på deras problem.

Read more

Slussen är öppen hos Skellefteå Kraft – nu är det enklare än någonsin att börja jobba!

Skellefteå Kraft ville ha ett skräddarsytt onboardingsystem. Vi hjälpte dem att skapa ett nytt systemstöd kallat SLUSSEN – nu är det enklare än någonsin att börja jobba hos dem.

Read more

Med Nethouse hjälp fick kunden en mer stabil och säker databasmiljö

Kunden behövde uppdatera sina databasservrar vars support hade gått ut. Vi hjälpte dem med att installera nya instanser av SQL Server och ta över drift och förvaltning – nu har de en stabil miljö som de har kontroll över.

Read more

Nethouse satte upp en framtidssäkrad databasplattformsmiljö

Kunden behövde en mer pålitlig databasplattform. Vi hjälpte dem med att rita upp en framtidssäkrad plattform, byggd på de senaste versionerna av SQL Server och operativsystem.

Read more

Nethouse skapade världsunikt system inom brottsförebyggande arbete

Nethouse vill bidra till samhällsutvecklingen. Det gör vi genom att hjälpa forskare att skapa produkter och tjänster. I fallet Embrace hjälpte vi forskare vid Örebro Universitet att bygga ett digitalt stöd för Brottsförebyggande Rådet.

Read more

Införde en BI-lösning och gjorde hela verksamheten datadriven

Kunden hade problem med lönsamhet och uppföljning av KPI:er. Vi hjälpte dem att påbörja sin resa mot att bli helt datadrivna genom en Business Intelligence-lösning. Nu har kunden ökat sin lönsamhet genom en enkel ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Read more

Vi effektiviserade Green Cargos kundtjänst med en RPA-lösning

Green Cargos växande antal kunder ökade belastningen på deras kundtjänst. Vi hjälpte dem genom att införa en RPA-lösning, en robot som arbetar sida vid sida med människor i befintligt system, vilket effektiviserade deras kundtjänst.

Read more

Vi levererade system, drift och övervakningslösning till Spelpaus

Spelinspektionen har uppdraget att licensiera svenska spelbolag. Spelbolagen måste möjliggöra för användaren att stänga av sig från spel. Vi hjälpte Spelinspektionen att bygga spelpaus.se. Systemet hanterar stora datamängder, med krav på korta svarstider och hög driftsäkerhet.

Read more