Slussen är öppen hos Skellefteå Kraft – nu är det enklare än någonsin att börja jobba!

Skellefteå Kraft ville ha ett skräddarsytt onboardingsystem. Vi hjälpte dem att skapa ett nytt systemstöd kallat SLUSSEN – nu är det enklare än någonsin att börja jobba hos dem.

Read more

Med Nethouse hjälp fick kunden en mer stabil och säker databasmiljö

Kunden behövde uppdatera sina databasservrar vars support hade gått ut. Vi hjälpte dem med att installera nya instanser av SQL Server och ta över drift och förvaltning – nu har de en stabil miljö som de har kontroll över.

Read more

Nethouse satte upp en framtidssäkrad databasplattformsmiljö

Kunden behövde en mer pålitlig databasplattform. Vi hjälpte dem med att rita upp en framtidssäkrad plattform, byggd på de senaste versionerna av SQL Server och operativsystem.

Read more

Nethouse skapade världsunikt system inom brottsförebyggande arbete

Nethouse vill bidra till samhällsutvecklingen. Det gör vi genom att hjälpa forskare att skapa produkter och tjänster. I fallet Embrace hjälpte vi forskare vid Örebro Universitet att bygga ett digitalt stöd för Brottsförebyggande Rådet.

Read more

Införde en BI-lösning och gjorde hela verksamheten datadriven

Kunden hade problem med lönsamhet och uppföljning av KPI:er. Vi hjälpte dem att påbörja sin resa mot att bli helt datadrivna genom en Business Intelligence-lösning. Nu har kunden ökat sin lönsamhet genom en enkel ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Read more

Vi effektiviserade Green Cargos kundtjänst med en RPA-lösning

Green Cargos växande antal kunder ökade belastningen på deras kundtjänst. Vi hjälpte dem genom att införa en RPA-lösning, en robot som arbetar sida vid sida med människor i befintligt system, vilket effektiviserade deras kundtjänst.

Read more

Vi levererade system, drift och övervakningslösning till Spelpaus

Spelinspektionen har uppdraget att licensiera svenska spelbolag. Spelbolagen måste möjliggöra för användaren att stänga av sig från spel. Vi hjälpte Spelinspektionen att bygga spelpaus.se. Systemet hanterar stora datamängder, med krav på korta svarstider och hög driftsäkerhet.

Read more

Nethouse hjälpte LKAB med övervakningssystemet SolarWinds Orion

LKAB köpte in övervakningssystemet SolarWinds Orion. De behövde hjälp med att både sätta upp och anpassa systemet efter deras behov. Vi hjälpte dem att modifiera systemet, skapa effektiva flöden och har även bistått med löpande anpassningar och teknisk support.

Read more

BI-lösning förenklade systemflytten för Epiroc

Epiroc hade bildats och skulle bryta sig ifrån Atlas Copco. Det innebar att deras nuvarande system, SalMon, behövde flyttas och förvaltas. Vi hjälpte dem genom en BI-lösning – nu har systemet en framtidssäkrad miljö och är under löpande vidareutveckling.

Read more

Nethouse utvecklade mobilt verksamhetssystem för säkrare sotning

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund ville utveckla ett mobilt verksamhetssystem för sotnings- och brandskyddskontroller. Vi hjälpte dem genom att skapa verksamhetssystemet RITZ. Systemet bidrar till att förhindra olyckor och skapar nya möjligheter för effektivisering och kommunikation.

Read more