BI-lösning förenklade systemflytten för Epiroc

Epiroc hade bildats och skulle bryta sig ifrån Atlas Copco. Det innebar att deras nuvarande system, SalMon, behövde flyttas och förvaltas. Vi hjälpte dem genom en BI-lösning – nu har systemet en framtidssäkrad miljö och är under löpande vidareutveckling.

Read more

Nethouse utvecklade mobilt verksamhetssystem för säkrare sotning

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund ville utveckla ett mobilt verksamhetssystem för sotnings- och brandskyddskontroller. Vi hjälpte dem genom att skapa verksamhetssystemet RITZ. Systemet bidrar till att förhindra olyckor och skapar nya möjligheter för effektivisering och kommunikation.

Read more

Enklare uppföljning gav positiv utveckling

ELON Elkedjan Logistic AB var i behov av ett mer effektivt, automatiserat uppföljningssystem. Vi hjälpte dem genom en BI-lösning, som vi förvaltar och kontinuerlig vidareutvecklar. BI-lösningen har bland annat gjort att deras operativa kostnader har minskat då avvikelser fångas upp snabbare.

Read more

Nethouse utvecklade ett administrationsgränssnitt för mobil hållplatsinventering

Svealandstrafiken behövde ett användarvänligt system för att kunna tilldela arbete och kommunicera kring inventering. Vi hjälpte dem att utveckla ett administrationsgränssnitt. Nu har de en ökad kvalité på insamlad information om hållplatserna och kan enkelt prioritera insatser.

Read more

Vi skapade ett effektivt och användarvänligt löneärendesystem åt Nobeli

Nobeli var i behov av ett mer effektivt sätt att hantera sina kunders löneärenden. Vi hjälpte dem med att se över processerna och systemen, vilket resulterade i ett kundunikt webbaserat ärendehanteringssystem. Inom några månader kunde Nobeli räkna hem den ekonomiska investeringen.

Read more

Nethouse hjälpte FORIA att kostnadseffektivisera sin IT-verksamhet

FORIA behövde hjälp med att kostnadseffektivisera sin IT-verksamhet. De saknade både tid och till viss del även kunskap för att kunna säkerställa att rätt beslut fattades gällande hur deras framtida IT-struktur skulle se ut. Vi hjälpte dem genom projektledning, rådgivning och stöd vid affärsförslag.

Read more

Nethouse utvecklade driftsäker webbapp åt Volvo CE

Volvo CE skulle delta på mässan Bauma och behövde hjälp med att ta fram ett verktyg som säljarna på mässgolvet kunde använda för att fånga upp leads. Vi hjälpte dem genom att skapa en pålitlig, enkel och driftsäker webbapp – som dessutom klarar offline-användning.

Read more

Nethouse hjälpte Martin & Servera med implementering av IT-infrastrukturen

Martin & Servera behövde hjälp med att planera implementeringen av IT-infrastrukturen i deras nya lager. Vi hjälpte dem med både IT-implementering och kvalitetssäkring, samt ansvarar för förvaltningen av flera av deras IT-system.

Read more