Vi skapade ett effektivt och användarvänligt löneärendesystem åt Nobeli

Nobeli tillhandahåller tjänster inom business support och hjälper sina kunder med allt från lönehantering och inköp till säkerhetsrådgivning och arkivtjänster. Nobeli var i stort behov av ett smidigare och mer effektivt sätt att hantera sina kunders löneärenden. Nethouse fick uppdraget att se över processerna och systemen, vilket resulterade i ett kundunikt webbaserat ärendehanteringssystem.

image of robot

Utmaningen

Ärendehanteringen hos Nobeli var spretig och det saknades ett strukturerat sätt att spara bland annat ärendekommunikation på. Det var därför svårt att leva upp till kravet på dokumentering och arkivering av lönegrundande material.

Lösningen

Arbetet har skett i etapper eftersom behov i regel förändras efter hand som lösningen växer fram. Det här gjorde vi konkret:

  • Nethouse byggde ett kundunikt webbaserat ärendehanteringssystem med fokus på flexibilitet och användarvänlighet. För att möta Nobelis behov landande vi i en egenutvecklad lösning istället för ett låst standardsystem. Ett kundunikt system kan anpassas efter verksamheten, och utvecklas i takt med nya behov.
  • Vi möjliggjorde ”en väg in” som också är flexibel. Nobelis olika kunder har olika behov. Kundunika kontakt- och ärendeformulär kan enkelt anpassas utifrån behoven.
  • Vi skapade smarta funktioner som underlättar för användaren. En central databas med grundinformation om kunden möjliggjorde eliminering av dubbelarbete – samma uppgifter behöver aldrig fyllas i flera gånger.

– Nethouse sätt att jobba i etapper har passat oss perfekt. Vi har kunnat jobba hands-on utan att tappa långsiktigt fokus. Responsen från våra kunder är mycket positiv. När våra kunder säger att ”det här är det bästa som hänt”, så kan vi inte vara annat än nöjda med Nethouse och den här lösningen, säger Nina Forsberg, affärsenhetschef för lön på Nobeli.

 

image of robot

Resultatet

Utvecklingen av ärendehanteringssystemet skedde under våren, testades under sommaren och sjösattes skarpt på hösten samma år. Inom några månader kunde Nobeli räkna hem den ekonomiska investeringen. Andra konkreta effekter av det nya ärendehanteringssystemet är:

  • Ökad effektivitet – en bättre och säkrare kommunikationsväg mellan Nobeli och kunderna möjliggör en effektivare ärendehantering
  • Ökad kvalitetssäkring – säkrad informationsinhämtning och kontroll möjliggjorde en minskning av felhanterade ärenden.
  • Nöjdare kunder och medarbetare – den egna personalen upplever att de fått en enklare arbetsvardag och kunderna upplever att de får en bättre service.

Nethouse förstod tidigt att Nobeli behövde en samlad kontaktväg för alla ärenden, där dokumentering och arkivering var integrerat från start. Det skulle innebära tidsvinster för Nobelis medarbetare och en ökad kvalitetssäkring.

Vill du veta mer?

Eller har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse kan hjälpa ert företag? Använd då vårt kontaktformulär så återkopplar vi med svar på dina frågor.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

Jag godkänner Nethouse personuppgiftspolicy(Required)