Resursoptimering – tack vare en robot

Diös är det marknadsledande och största börsnoterade fastighetsbolaget i Norrland.

 

Bolaget har en enorm tillväxtkraft, vilket betydde ett snabbt ökande antal transaktioner och fakturor i takt med att bolaget växte. De behövde hjälp med att optimera sin tid. Under hösten 2021 började Diös spana på om RPA (Robotic Process Automation), även kallad digital arbetskraft, kunde vara en lösning på deras problem.

 

Vi på Nethouse fokuserar på att förstå verksamheten för att kunna upptäcka både utmaningar och behov, därefter föreslår vi en skräddarsydd lösning. Projektet med Diös började med att några av deras medarbetare beskrev hur deras arbetsprocess såg ut för vår konsult Mattias Johansson och hans team. Diös hade idéer om hur den nya processen skulle gå till och Nethouse tillförde ett värde genom sin erfarenhet och kompetens i en annan profession. Tillsammans jobbade vi fram den bästa lösningen.

 

– Vi började direkt spåna på hur vi tillsammans kunde hitta en lösning som skulle innebära en förbättring för oss som arbetar med ekonomi och administration, men också utifrån Nethouse erfarenhet och vad andra bolag har gjort. Då bestämde vi oss för att starta två olika projekt. Det ena gällde våra energifakturor, i stället för att en människa sitter och tar emot fakturorna så tänkte vi att vi kunde skapa en robot som hjälper oss att göra det. Sen startade vi även ett annat projekt där roboten hjälper oss att stämma av våra många bankkonton varje vecka. Det har verkligen hjälp oss att skapa mer tid och fokusera på rätt saker, säger Hanna Gustafsson, ekonomichef på Diös.

 

 

Ett effektivt arbetssätt

Till skillnad från de större aktörerna på marknaden, som arbetar uteslutande med RPA, så har Nethouse systemutvecklare som arbetar med RPA-utveckling – i stället för att ha RPA-utecklare. Det märks en tydlig skillnad i kvaliteten på koden som vi skriver. För att skapa väldigt bra lösningar så behövs en god förståelse för bland annat hur kod ska skrivas. Vi har en väldigt okomplicerad avtalsform, kompetenta utvecklare och låser inte fast oss vid en RPA-lösning. Vi försöker bygga den bästa lösningen i stället, målet är att få så stabila och bra lösningar som möjligt. Hanna upplevde samarbetet som smidigt och ser många fördelar med RPA-lösningen.

– Alla från Nethouse som har samarbetat med oss har varit väldigt tillgängliga och extremt lösningsorienterade. Vi är verkligen nöjda. RPA-lösningen gällande fakturorna hanterar idag ungefär en tredjedel av våra inkommande leverantörsfakturor. Det har frigjort mycket tid för mina medarbetare som vi kan lägga på analys och att växa som bolag – väldigt värdefull tid. Det har gjort att kompetensen som mina medarbetare besitter nyttjas på ett bättre sätt.

Vid frågan om hon rekommenderar Nethouse svarar hon snabbt:

– Jag rekommenderar Nethouse, främst på grund av prestigelösheten och ödmjukheten inför projekten. Tillsammans jobbade vi fram en lösning och vi kompletterade varandra på ett bra sätt för att kunna genomföra ett lyckat projekt. Jag är väldigt tacksam att vi valde just Nethouse för att det kunde inte ha blivit bättre. De lyssnar, förstår oss och finns alltid tillgängliga.