Kompetens-image1

Nyttja varje medarbetares kompetens med hjälp av RPA

Postat av Mattias Johansson on 30. augusti 2022

Robotic Process Automation, förkortat RPA, handlar om att automatisera arbetsflöden. I den här artikeln kommer vi förklara hur RPA fungerar och vilken roll den spelar inom automation.

 

 

Vad är automation?

Automation betyder att en maskin eller teknik utför ett arbete. Vissa har uppfattningen att automatisering påverkar den anställde på ett negativt sätt genom att ta över arbetsuppgifter – vilket inte stämmer. Att automatisera processer som är repetitiva och tidkrävande leder till en mängd fördelar för både företag och anställda, till exempel:

 • Ökad effektivitet: genom att automatisera de mest tidskrävande uppgifterna skapas mer tid till värdeskapande uppgifter.
 • En bättre arbetsmiljö: färre repetitiva arbetsuppgifter kan bidra till att de anställda upplever mindre stress och får mer tid till att hjälpa varandra och kunder.
 • Bättre service: medarbetarna får tid till att fokusera de fall som är komplicerade.
 • Ständig utveckling: det skapar tid som gör att mer tid kan läggas på att jobba proaktivt och förbättra processer.

 

Anmäl dig till vårt webbinarium den 13 september: Nyttja varje medarbetares kompetens med hjälp av RPA.

 

Vad är RPA?

En RPA-robot är en mjukvarurobot, alltså en programvara som installeras på en dator. RPA-roboten kan programmeras att göra nästintill allt som en mänsklig användare kan göra med en dator. Vi behöver inte nödvändigtvis lära robotarna att hantera de mest komplicerade arbetsuppgifterna, i stället börjar vi med de lätta. På så sätt får medarbetarna mer tid till att fokusera på de mer komplicerade uppgifterna. RPA bör ses som ett av flera verktyg inom automation, till exempel som ett komplement till systemintegrationer. Vi behöver alltså inte välja det ena eller det andra, utan båda är bra på sina respektive områden.

Om en process som utförs av människor är ineffektiv så kan en RPA-lösning vara ett mycket bättre alternativ än att försöka effektivisera processen med hjälp av annan digital automation. En van utvecklare kan jobba väldigt nära slutanvändarna, vilket ger bra förutsättningar till en god kravställning. Generellt sett så hinner man både kravställa, utveckla och produktionssätta processautomationen på bara några veckor. Vilket leder till tidigare test hos verksamheten, vilket i sin tur resulterar i ett bättre slutresultat som är både billigare och mer tidseffektivt. En digital medarbetare jobbar dygnet runt, gör som den blir tillsagd och tröttnar inte på sina arbetsuppgifter.

 

Vad kan du vinna på en RPA-lösning?

Med hjälp av oss kan du identifiera processer i verksamheten som har potential att kunna automatiseras. Du kan även få hjälp med att automatisera redan identifierade processer, så att dina resurser kan ägna sig åt mer värdeadderande uppgifter och därmed spara in kostnader i ett längre perspektiv. Här är några exempel på fördelarna med RPA gentemot annan digital automation:

 • Låg instegströskel
 • Skalbart
 • Plattformsoberoende
 • Det är spår- och analyserbart
 • Det drivs oftast av verksamheten, inte IT-avdelningen

 

Viktiga saker att tänka på för att lyckas:
 • Någon/några som förstår tekniken och verksamheten behöver vara delaktiga i processen
 • Det är viktigt att se det som ett förändringsarbete
 • Börja med de minst komplicerade uppgifterna
 • Det är viktigt att inkludera alla intressenter

 

Nethouse som RPA-leverantör

Vi vill leverera kundnytta, effektivitet och kostnadsbesparingar genom automation – RPA är ett av många verktyg. Vi fokuserar på att förstå din verksamhet för att kunna föreslå en skräddarsydd lösning utifrån de verksamhetsbehov som finns. Vi har kompetens inom både systemutveckling och IT-infrastruktur, vilket kompletterar RPA-leveransen på ett bra sätt. Vi arbetar med processkartläggning, processutveckling och förändringsledning, som viktiga komplement till de tekniska färdigheterna för att leverera maximal kundnytta. För oss är alltså inte det viktigaste att leverera RPA som en fristående del – vi tar hand om helheten. Har du några frågor om RPA eller vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

 

 

Vill du veta mer? Om du vill ha mer specifika råd om hur du kan nyttja varje medarbetares kompetens med hjälp av RPA kan du anmäla dig till vårt webbinarium den 13 september. Där går vi igenom vad du behöver veta för att komma igång.