Nethouse skapade världsunikt system inom brottsförebyggande arbete

Nethouse vill bidra till samhällsutvecklingen. Ett sätt att göra det är att hjälpa forskare att skapa produkter och tjänster från den forskning som de bedriver. I fallet Embrace hjälpte vi forskare inom Kriminologi vid Örebro Universitet att bygga ett digitalt stöd för BRÅ:s (Brottsförebyggande Rådets) rekommenderade femstegsprocess för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

image of robot

Utmaningen

Forskare inom kriminologi vid Örebro Universitet saknade ett digitalt verktyg som kunde verka som stöd i deras arbete. Detta var ett stort hinder i kommunernas brottsförebyggande arbete. Nethouse fick uppdraget att designa och utveckla lösningen till ett systemstöd.

Lösningen

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ger bäst resultat när det bedrivs processinriktat, evidensbaserat och samordnat. Embrace är ett unikt systemstöd utvecklat av Nethouse som ger aktörerna inom en kommun (kommun, polis, brandförsvar, fastighetsbolag etc.) en gemensam lägesbild och ett processtöd för detta arbete. Användarna kan enkelt samordna sina resurser och identifiera de åtgärder som är mest effektiva för den aktuella lägesbilden. Med tekniken kan man analysera information på helt nya sätt och därigenom agera lokalt, på ett proaktivt och resurseffektivt sätt.

 

Embrace består av tre delar:

 

  • Embrace IQ – Informationsinsamling, där användare hos till exempel kommuner registrerar händelser som skapat otrygghet (t ex skadegörelse, stora folksamlingar, misshandel, rån). Dessa uppgifter används sedan i Insight.
  • Embrace Insight, där data analyseras och visualiseras för att ge en bild av trygghetsläget för ett område. Embrace Insight använder avancerad beslutsstödsteknik. I botten ligger ett datalager som tillhandahåller data för avancerade specialbyggda visualiseringskomponenter i en Power BI-lösning, och har en modulär och flexibel arkitektur för datainsamling.
  • Embrace Insats, där man analyserar effekten av de trygghetsinsatser som planeras in efter att ha tagit del av trygghetsläget för ett område. Embrace ger tidigare okända insikter, som är viktig input till att utvärdera resultatet av trygghetsskapande åtgärder. Embrace är unikt, inget liknande verktyg existerar varken i Sverige eller internationellt.

 

Nethouse har, förutom att designa och utveckla lösningen, haft rollen som strategisk partner för kunden. Det har till exempel inneburit att stötta i hur Business Intelligence (BI) kan nyttjas. Dels för att utveckla önskad funktionalitet men också när det gäller affärsmodell, projektledning, förvaltning, drift etc. Systemet utvecklades i nära samarbete med kund, i ett agilt tvärfunktionellt team bestående av personer med kompetens inom systemutveckling, test, projektledning och BI. Embrace har vuxit fram successivt till den version som finns idag.

Resultatet

Idag är det cirka 20 svenska kommuner som använder Embrace och fler överväger att börja använda systemet. Det har visat sig att många kommuner har kunnat strukturera och samordna kommunens brottsförebyggande arbete med hjälp av Embrace. Nyttan är att kommunerna får faktabaserat underlag för trygghetsbilden i samhället och kan fatta beslut kring brottsförebyggande insatser på bättre grunder. Även fastighetsbolagen ser stor nytta av ett beslutsstöd för anpassningar av till exempel gårdar och parker för att göra deras områden tryggare.

Vill du veta mer?

Eller har du frågor eller funderingar kring hur Nethouse kan hjälpa ert företag? Använd då vårt kontaktformulär så återkopplar vi med svar på dina frågor.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

Jag godkänner Nethouse personuppgiftspolicy(Required)