Miljöpolicy

Nethouse är IT- och managementkonsulter. Vi arbetar med affärskritiska lösningar. Vi hjälper våra kunder att identifiera, möjliggöra och förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter.

Vi är miljödiplomerade sedan 2006 och strävar mot en ständig utveckling av vår miljökompetens samt främjar en hållbar utveckling. Vi är medvetna om det moderna samhällets och vårt företags miljöpåverkan. Behovet av ett målmedvetet engagemang och miljötänk är därför viktigt för oss.

Vi arbetar målmedvetet för att minska vårt företags påverkan på miljön genom att:

  • Energi och naturresurser används sparsamt och effektivt.
  • På ett enkelt sätt erbjuda miljövänliga alternativ vid resor
  • Klimatkompensera för de resor som inte faller under de miljövänliga alternativen
  • Vi tar ansvar för att bidra till en hållbar värld genom att utbilda, informera och engagera alla medarbetare.
  • Uppfylla eller överträffa kraven i miljölagar, föreskrifter och förordningar
  • Uppmuntra våra leverantörer att de, som vi, är målmedvetet engagerade i miljöfrågor i möjligaste mån. Upplevs bristfälligheter inom området agerar vi därefter.
  • Vi väljer i första hand produkter och tjänster som är miljömärkta med t.ex. Svanen och KRAV.