Miljöpolicy

Nethouse är IT- och managementkonsulter. Vi arbetar med affärskritiska lösningar. Vi hjälper våra kunder att identifiera, möjliggöra och förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter.

Nethouse är ett miljöcertifierat företag vilket innebär att varje medarbetare kontinuerligt genomför miljöutbildningar. Vi är medvetna om det moderna samhällets och vårt företags miljöpåverkan. Det är därför viktigt för oss att ständigt ha ett engagemang och ett pågående arbete för att minska vårt företags påverkan på miljön. Varje år utser Nethouse en miljögrupp som har i uppdrag att jobba för att minska vår miljöpåverkan på olika sätt.

Vi arbetar målmedvetet för att minska vårt företags påverkan på miljön genom att:

  • Energi och naturresurser används sparsamt och effektivt.
  • På ett enkelt sätt erbjuda miljövänliga alternativ vid resor
  • Klimatkompensera för de resor som inte faller under de miljövänliga alternativen
  • Vi tar ansvar för att bidra till en hållbar värld genom att utbilda, informera och engagera alla medarbetare.
  • Uppfylla eller överträffa kraven i miljölagar, föreskrifter och förordningar
  • Uppmuntra våra leverantörer att de, som vi, är målmedvetet engagerade i miljöfrågor i möjligaste mån. Upplevs bristfälligheter inom området agerar vi därefter.
  • Vi väljer i första hand produkter och tjänster som är miljömärkta med t.ex. Svanen och KRAV.

Som en del i vårt miljöarbete har vi även valt att sponsra WWF, en helt partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation.

Miljöcertifierad Nethouse