Agila Örebro

Den 26 april höll nätverket Agila Örebro sin konferens i samarbete med Örebro Universitet och även i år med Nethouse som guldsponsor. Förutom tre bokade och uppskattade tal var årets nyhet 10 minuters så kallade blixttal. Nethouse bidrog med två tal; Jonas Carlsson pratade om Agil Servicedesk och Björn Tikkanen pratade om hur vi kan använda tankarna från yoga inom det agila och i våra team.

Årets tal hade bredden från stort agilt införande på myndighetsnivå till mobbprogrammering på teamnivå. Det senare var ett ämne som väckte stort intresse trots att det fanns väldigt få programmerare i publiken. Özlem Yuce som var influgen från London höll en föreläsning om hur viktigt det är ur ett ekonomiskt perspektiv att prioritera ordningen på vad vi gör. Dagen efter höll hon en heldags workshop i samma ämne med både fördjupning i teorin och flertalet praktiska övningar.

Precis som förra året var konferensen mycket uppskattad av de som var där och då antalet deltagare ökat en hel del från förra året så finns det en bra möjlighet att konferensen kan fortsätta att utvecklas i samma riktning nästa år.

Dela