Effektiva Team

På Nethouse har vi lång erfarenhet av att arbeta och leverera i självgående team. Vi bygger och utvecklar teamen enligt den vetenskapligt beprövade IMGD-modellen ”Att skapa Effektiva team”. Modellen är baserad på forskning om hur man bygger team för att säkerställa högsta möjliga effektivitet och produktivitet. Ni betalar för tiden av en person men får tillgång till all den kompetens som behövs för att slutföra uppdraget på bästa möjliga sätt.

Ett effektivt team på Nethouse består av:

  • Lead developer – Håller ihop utvecklingen i ett tekniskt perspektiv.
  • Utvecklare – Gör själva lösningen genom att skriva programvarukod.
  • Testare – Testar systemet utifrån olika perspektiv såsom funktionalitet, användbarhet, säkerhet och prestanda.
  • UX-Interaktionsdesign – Sätter upp grundstrukturen i systemet.
  • Projektledare – Leder projektet framåt och har kontakten med kunden.
  • SCRUM-master – Driver projektet framåt på daglig basis genom ett nära samarbete med utvecklarna.
  • Förvaltningsledare – Koordinerar rättningar och ändringar i systemet efter att det tagits i drift.

För att kunna se om våra team är så effektiva som möjligt genomför vi kontinuerligt Group Development Questionnaireen forskningsvaliderad metod som mäter hur effektivt en grupp arbetar och utvecklas. Metoden ger oss verktyg som stimulerar teamet till att bli ännu mer produktiva.

För att säkerställa kvalitet och för att tidigt identifiera risker lägger vi på Nethouse stor vikt vid att arbeta nära och tillsammans med er i alla delar av den agila utvecklingsprocessen. Vid behov genomför vi därför riskanalyser för att ni direkt ska få konkreta åtgärder för att hantera eventuella risker. Genom att ofta erbjuda regelbundna avstämningar får vi en bra bild av ert behov framåt och kan agera på detta i god tid, avseende både upp- och nedskalning.

Varje månad genomför vi också leverantörsavstämningar för att säkerställa leverans och kvalitet. Nethouse kundansvarig går då tillsammans med er igenom leveransen, resurser, ekonomi, risker och övrig relevant information utifrån uppdraget.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Carina Åstrand, Leveransområdeschef Nethouse: carina.astrand@nethouse.se, 070-683 08 71

Dela