Hallå där Dino Petrovic, varför engagerar sig Nethouse i stiftelsen Tappra Barn?

Dagligen arbetar vi på Nethouse med affärskritiska lösningar, och ibland gör de större skillnad än vanligt. Vi har nyligen utvecklat en mobilapplikation till stiftelsen Tappra Barn, som gör att de enkelt kan hantera sina välgörenhetsauktioner samt underlätta vid planeringen av deras arrangemang. Uppdraget är en del i Nethouse CSR-engagemang.

Dino Petrovic, utvecklare i teamet som jobbat med applikationen, varför engagerar sig Nethouse i Tappra Barn?

–  Vi väljer att engagera oss i Tappra Barn av flera anledningar. Tappra barn arbetar för ändamålet att stötta och hjälpa utsatta barn. De donerar till bland annat barnsjukhus och olika kvinnoorganisationer. Detta är ett ändamål som även ligger oss på Nethouse varmt om hjärtat, därför vill vi vara med och bidra. Och inte minst ha väldigt roligt tillsammans.

Berätta mer om vad Tappra Barn gör. Har du exempel på några konkreta ändamål?

– Tappra Barn är en stiftelse som jobbar med att på olika sätt samla in pengar till barn som haft det svårt, fokus ligger på lokala ändamål. Tappra Barn finns i flera städer men för oss i Linköping är det Linköpingsprofiler som är ambassadörer. Vi vill verka lokalt, så det här passar oss. Grundarnas (Magnus Johansson, Micke Berggren och Niklas Lillman) engagemang började 2011 med en välgörenhetsgolf i Linköping och har nu utökats till andra städer och fler insamlingstillfällen. Idag samarbetar Tappra Barn med över 500 partners och har skänkt över 4 miljoner kronor till bland annat Barndiabetesfonden, Ronald McDonald hus, Tjejjouren Beata, Friends, Jontefonden och barnkliniken på Ryhov. Det känns jättebra att vi på Nethouse är en av alla partners som gör skillnad.

Vad exakt har Nethouse gjort för Tappra Barn?

– Vi har utvecklat en mobilapplikation för Tappra Barns välgörenhetsauktioner (baserat på ramverket Xamarin), med tillhörande webbaserat administrationsgränssnitt. Syftet med applikationen är att på ett enkelt sätt kunna hantera välgörenhetsauktioner, men också underlätta evenemangsplanering, kommunicera med medlemmarna samt stärka den grafiska profilen. I appen läggs föremålen upp som ska auktioneras ut, med bild och beskrivning. Medlemmarna kan sedan lägga bud och följa budgivningen. Utöver funktionalitet för själva auktionen finns möjlighet att skicka ut push-notiser till medlemmarna, samt funktionalitet för kontohantering och kontaktformulär.

Är det en kraftfull app?

– Ja. Databasen samt administrationssidan är upplagd i Microsofts molntjänst Azure. Detta möjliggör för Tappra Barn att enkelt skala upp databasen och administrationsgränssnittet för att kunna ta emot fler besökare, eller skala ner för att minska kostnaden vid en period av lägre trafik.

Till sist: har det varit ett givande uppdrag?

– Absolut. I den här typen av engagemang får vi jobba med något som är utvecklande och roligt, samtidigt som vi bidrar till något vi värnar om. Det stärker både oss som individer och vår företagskultur. Utvecklingen av den här mobilapplikationen har gjorts inom ett av våra fasta leveransteam som jag tillhör, och jag talar för oss alla när jag säger att det har varit ett mycket roligt uppdrag.

Dela