Hallå där Henrik Johansson, som ska prata Embrace med Centerpartiets Annie Lööf!

Embrace är en digital tjänst som effektiviserar och förbättrar det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet för exempelvis polis, kommuner, fastighets- och bevakningsbolag. Tjänsten har utvecklats av forskare i kriminologi vid Örebro universitet, i samverkan med Örebro kommun, Polismyndigheten i Örebro län och Nethouse. Onsdagen den 5 april kommer Centerpartiets ledare Annie Lööf till Örebro för att bland annat träffa företrädare för EMBRACE-projektet.

Henrik Johansson, projektledare på Nethouse, du är en av de som ska träffa Lööf på onsdag. Vad vill du ha ut av mötet?

– Jag vill sprida kunskap om nyttan och möjligheterna med ett digitalt process- och evidensbaserat verktyg för det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med den nya tekniken kan vi analysera information på helt nya sätt och därigenom agera lokalt på ett både mer proaktivt och mer resurseffektivt sätt.

Varför tycker du att det är viktigt att diskutera Embrace med högt uppsatta politiker och beslutsfattare?

– Även om det inte alltid framgår i media så ligger Örebro långt fram i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Den modell som ligger till grund för arbetet är ledande i Sverige och när den kombineras med ett digitalt verktyg som Embrace så förbättras resultatet ytterligare. Genom att berätta om Örebromodellen och Embrace för politiker och beslutsfattare kan vi bidra till ett bättre och mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i hela Sverige.

Varför valde Nethouse att gå in i det här samarbetet?

– Nethouse är ett företag som vill bidra till samhällsutvecklingen. Ett sätt att göra det är att hjälpa forskare att skapa produkter och tjänster från den framgångsrika forskning som de bedriver. I fallet Embrace blev vi kontaktade av forskare inom Kriminologi vid Örebro universitet. Forskarna ville bygga ett digitalt stöd för BRÅs rekommenderade femstegsprocess, som är en viktig del av Örebromodellen. Avsaknaden av ett sådant verktyg har varit ett stort hinder i alla kommuners brottsförebyggande arbete.

Embrace finns nu på marknaden efter en lång utvecklingsperiod, hur har tjänsten mottagits och vad är nästa steg?

– Embrace har mottagits mycket väl och rönt stort intresse i hela Sverige. Embrace används framgångsrikt i Örebro sedan i september och Huddinge är på gång att börja använda tjänsten. Under 2017 hoppas vi att fler kommuner väljer att börja använda Embrace och vi kommer kontinuerligt att utöka och förbättra funktionaliteten hos Embrace.

Tack och lycka till!

Dela