Introdagar för nya medarbetare

Sedan hösten 2020 har 21 nya medarbetare rekryterats till Nethouse och nu passade vi på att samla dem alla under två dagar på Lanna lodge utanför Örebro.

På Nethouse jobbar vi alltid i team och därför blandades ämnena försäljning, marknadsföring med olika teamworkövningar. För att alla nya ska få en djupare inblick i Nethouse verksamhet pratades det även om Nethouse igår, idag och i framtiden. På plats var även två av våra seniora konsulter Ida och Ulf och berättade mer om konsultrollen och Anders Lindén om affärsmannaskap.

 

 

 

 

På frågan om vad våra nya medarbetare kommer ta med sig från dessa dagar fick vi svar som

-Det var nyttigt att få en bättre förståelse av framtidsplanerna för Nethouse. Något som också fastnade var att det är viktigt att vara en god lyssnare för att kunna möta- och se kundens behov.

-Vilka Nethouse är och hur vi ska jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.

-Den varma och framåtlutade andan som jag uppfattade hos deltagarna. Jag upplevde en härlig kombination av passion och kompetens.

Kommentarer som värmer och är ett stort kvitto på att Nethouse är på rätt väg och verkligen har medarbetare som kommer skapa trygghet för våra kunder!

Dela