Nethouse har tecknat partneravtal med Qlear

Nethouse har tecknat ett partneravtal med Qlear för att stärka sin position inom försäljning och leverans av Qliks produkter QlikView och Qlik Sense.

Qlear har mångårig erfarenhet av beslutsstödslösningar och erbjuder spetskompetens inom QlikView och Qlik Sense. Tillsammans erbjuder Nethouse och Qlear beslutsstödslösningar för både offentlig och privat verksamhet inom QlikView och Qlik Sense där fokus ligger på kundens upplevda nytta.

– Ett beslutsstödsprojekt är inte klart i och med installation av en beslutsstödsapplikation. Det är användandet och nyttan av applikationen som är den viktigaste framgångsfaktorn, säger Jonas Silvero, ansvarig för tjänsteområde Business Intelligence i Linköping.

Läs mer om Qlear på www.qlear.se.

Dela