Nethouse hjälper Landstinget Dalarna att ge mer tid åt patienterna

Mer tid för patienter är nutid. Manuell hantering och dubbelregistrering är dåtid. Olika rutiner på arbetsplatser är dåtid. Ostrukturerad och svårtillgänglig information är dåtid.

Genom att ha skapat automatiska överföringar från Landstinget Dalarnas journalsystem till det Nationella Diabetesregistret kan man nu konstatera att antalet rapporterade diabetespatienter ökat från 10 180 till 13 796 stycken. Borta är all manuell rapportering och dubbelregistrering.

Detta projekt har pågått sedan oktober 2013 och målet har varit att spara tid och resurser och ge vårdpersonalen mer tid för sina patienter, ett mål som man uppnått.

Läs mer om projektet här.

Dela