Nethouse höll föredrag på ”Framtidsnavigera”

Torsdagen den 1 februari hölls ett nytt event, ”Framtidsnavigera”, där Nethouse var samarbetspartner. Eventet är en helt ny arena för lönsam kunskap och inspiration kring aktuella utmaningar som påverkar våra verksamheter och våra livsmönster.

Med från Nethouse var bland annat Ola Elmvik, som föreläste om ett av Nethouse projekt HoloEd. Projektet är en förstudie med syftet att se hur Augmented Reality kan användas för att utveckla nya former av distanslärande. Detta för att ge elever som av olika skäl har svårt att delta i den ordinarie undervisningen, ökade möjligheter att vara med. Det kan gälla både elever som är hemma på grund av längre sjukdom samt så kallade hemmasittare som inte går i skolan på grund av sociala orsaker.

Fotograf: Mujo Korac

Dela