Nethouse-konceptet Brainday ökar företagets kreativitet och lönsamhet

Vi på Nethouse jobbar sedan flera år tillbaka med att ett par gånger per år köra så kallade ”braindays”, som är dagar när medarbetarna får möjlighet att fokusera på kreativitet, innovation och kompetensutveckling. Det kan handla om att utforska ny teknik, hitta nya affärsmöjligheter eller utveckla innovativa lösningar för våra kunder.

Vår senaste Brainday ägde rum den 19 maj på Nethouse i Örebro. Ett antal medarbetare bildade små arbetsgrupper och spenderade dagen med att kompetensutveckla sig. Det är frivilligt för medarbetarna och man får spendera precis så mycket tid som man anser sig behöva under en Brainday.

Två exempel från dagen handlar om en grupp som testade att utveckla 3D-hologram för ökat lärande, och en annan grupp med IT-infrastrukturkonsulter som tog sig an utmaningen att det blir allt mer kodning för deras yrkesgrupp, snarare än att bara skruva servrar eller dra kablar. Inte minst som en följd av det ökade behovet av moln-infrastruktur.

NYA ARBETSSÄTT NÄR BEHOVET AV ENKLARE KODNING ÖKAR

Kent Karlsson, Oskar Norén, Daniel Chronlund och Jonas Carlsson – alla medarbetare som jobbar med IT-infrastruktur – hade en utmaning i att fundera på hur deras roll kommer behöva ändra sitt arbetssätt framöver. Framförallt när det handlar om att hitta ett sätt att närma sig kodning. Målet med deras Brainday var att dels hitta en lösning för att enklare börja jobba med kod gemensamt med hjälp av källkodshantering, men också att kompetensutveckla sig själva och den egna gruppen i vad ett nytt arbetssätt skulle innebära. De spenderade cirka 2 timmar med att experimentera i Visual Studio Team Services för källkodshantering samt genomförde en gemensam kodningsuppgift i PowerShell för att automatisera en idag manuell arbetsuppgift hos en av våra kunder. Dessutom testade de mobbprogrammering, som är en teknik för att programmera i grupp, där en programmerar aktivt och resterande hjälper till.

– Brainday är ett fantastiskt koncept som innebär att vi får kompetensutveckla oss regelbundet, säger Jonas. Med instämmanden från övriga tre.

– Just den här gången är vi bara infra-konsulter, men i andra fall är vi blandade från olika skrån. Dessutom har vi idag besök av medarbetare som till vardags sitter i Linköping, vilket är riktigt bra att vi får det utbytet mellan kontoren, berättar Daniel.

ETT BESÖK I RYMDEN – FÖR ATT ÖKA LÄRANDET

I en annan grupp beståendes av konsulterna Klas Dahlén, Jonas Stjernström och Patrik Johansson valde man att titta närmare på möjligheterna med 3D och hologram. Ursprungsidén kom från en Nethouse-kund som börjat fundera i banor för hur man kan möjliggöra lärande hemifrån, exempelvis när man inte har möjlighet att delta på en skollektion.

illsammans labbade gruppen fram ett rymdhologram med jorden och månen som snurrade runt solen. Målet med dagen var att testa hur 3D-tekniken fungerade ihop med egenkodade hologram samt landa i ett antal läromiljöer som lösningen skulle lämpa sig för. Utöver rymden pratades det om ämnen som kemi och språk.

– Det är otroligt bra att få tid att testa den här typen av teknik, varje minut vi spenderar med detta innebär en stor kompetensutveckling. Något som också sedan ska kunna översättas till arbetet vi gör för våra kunder, förklarar Klas, samtidigt som Jonas och Patrik testar hologrammet.

Läs om en annan Brainday i vår blogg.

Dela