Nethouse och Örebro universitet i samarbete kring forskningsprojekt

KK-stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär, har beviljat anslag till 20 forskningsprojekt som ska bedrivas tillsammans av högskola och näringsliv. Projekten får dela på 77 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag. Bland årets beviljade projekt medverkar bland annat Nethouse som samarbetar med Örebro universitet.

– Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsens VD Madelene Sandström.

– Målet med att vi på Nethouse hjälper Örebro universitet med kompetens och arbetstid är att vi bidrar till att skapa nytta för forskningen och möjligheter till framtida affärer. Vi ser att samarbete mellan forskning och näringsliv är viktigt för att skapa nya typer av affärer, utveckling och ett varierat näringsliv, säger Fredrik Stenman, vice VD och affärsutvecklingschef på Nethouse.

KK-STIFTELSEN

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna Försvarshögskolan, GIH, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan och Stockholms konstnärliga högskola, när den sker i samverkan med näringslivet.

Läs mer om KK-stiftelsens forskningsprojekt här.

Dela