Nethouse ökar närvaron i Karlskoga – skapar kontorsplatser på Alfred Nobel Science Park

Redan idag jobbar vi med ett antal projekt inom Alfred Nobel Science Park. Som ett led i att komma närmare verksamheten och kunderna kommer vi från och med maj att hyra kontorsplatser på ANSP:s kontor i Karlskoga.

Alfred Nobels Science Park, med kontor i Örebro och Karlskoga, är en plattform för utvecklingsprojekt som gynnar Örebro-regionen. Inom ANSP samverkar samhälle, akademi och näringsliv, för att erbjuda projekten såväl regional som nationell och internationell spridning.

SJÄLVKLART ATT ÖKA NÄRVARON

– Vi vill gärna komma nära kunden, eftersom det skapar bättre förutsättningar för oss att kunna leverera affärskritiska lösningar, berättar Fredrik Stenman, VD på Nethouse i Örebro.

– I det här fallet tror vi att en ökad närvaro på Alfred Nobel Science Park i Karlskoga inte bara är nödvändigt utan också strategiskt riktigt för vårt fortsätta engagemang i och kring de uppdrag vi har inom Alfred Nobel Science Park och hos våra övriga kunder i området.

Läs mer om Alfred Nobel Science Park på www.alfrednobelsp.se

Dela