Nethouse ordförande i panelsamtal med Prins Daniel

I samband med att Prins Daniel besökte Örebro den 8 december 2014 deltog Nethouse styrelseordförande och medgrundare Joakim Alkman i ett panelsamtal om entreprenörskap tillsammans med Prinsen. Andra deltagande entreprenörer i panelsamtalet var bl.a. Niklas Adalberth (medgrundare Klarna), Jacob de Geer (medgrundare iZettle) och Monica Lindstedt (medgrundare tidningen Metro och grundare Hemfrid).

Prinsens besök i Örebro skedde som en del i projektet Prins Daniel Fellowship, vilket drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor till entreprenörskap och att stötta unga entreprenörer. Genom att presentera förebilder och att i dialog möta gymnasieelever och universitets- och högskolestudenter är målsättningen att långsiktigt bidra till en kultur som främjar entreprenörskap. Projektet har samlat en grupp utvalda entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Dessa personer bidrar till projektet genom att medverka som inspiratörer och diskussionspartners vid besök på skolor och universitet, samt som mentorer i projektets mentorskapsprogram.

-Prins Daniel visade på ett mycket starkt engagemang för att inspirera till ökande entreprenörskap bland unga, säger Nethouses styrelseordförande Joakim Alkman. Han var mycket tydlig med att fler borde våga prova sina vingar och att förutsättningarna för att göra så i Sverige är mycket goda. Att jag blev inbjuden att vara en av inspiratörerna och förebilderna i detta sammanhang ser jag som mycket hedrande. Mitt hjärta klappar starkt för ungas entreprenörskap och kan jag bidra till att fler vågar prova vägen med egna företag är jag jätteglad, avslutar Joakim Alkman.

Läs mer om Prins Daniel Fellowship här.

Dela